Wszystkie ebooki o biznesie

 1. eBook Planowanie auditów wewnętrznych
 2. eBook Kompetencje auditorów wewnętrznych
 3. eBook Wielki reset. Walki ze złotem i koniec systemu finansowego
 4. eBook Porozum się albo giń
 5. eBook Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
 6. eBook Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2
 7. eBook Urlop wychowawczy nauczyciela może się zakończyć tylko w dwóch terminach
 8. eBook Ubezpieczenia
 9. eBook System zarządzania ruchem na drogach w Polsce
 10. eBook Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002
 11. eBook Skutki reformy oświaty w sprawach zarządczych
 12. eBook Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności
 13. eBook Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
 14. eBook Poznaj nowe zasady gospodarki odpadami medycznymi
 15. eBook Naturalnie o biznesie
 16. eBook Klasyfikacja budżetowa po zmianach. Pytania i odpowiedzi
 17. eBook Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce
 18. eBook Jak wprowadzać zmiany w planie finansowym placówki medycznej
 19. eBook Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych
 20. eBook Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego
 21. eBook Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju
 22. eBook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Język niemiecki
 23. eBook Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 zagadnień i 50 przykładów z praktyki
 24. eBook 7 istotnych wskazówek zanim podejmiesz decyzję o sposobie sporządzania sprawozdania
 25. eBook 15 dokumentów związanych z dokształcaniem nauczycieli, których możesz żądać lub które musisz umieć wystawić
 26. eBook Prawo spółek
 27. eBook Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań
 28. eBook Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
 29. eBook Ziglar o sprzedaży
 30. eBook Stawka minimalna zleceniobiorców od 2017 roku 8 przykładów, jak stosować nowe przepisy w praktyce
 31. eBook Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych
 32. eBook Reguła 10X
 33. eBook Psychologia sprzedaży telefonicznej
 34. eBook Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie
 35. eBook Organizacje wykładnicze
 36. eBook Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli
 37. eBook Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi
 38. eBook Mapowanie celów
 39. eBook Logistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research
 40. eBook Jak w praktyce wygląda zewnętrzne wspomaganie szkoły
 41. eBook Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli do projektów unijnych
 42. eBook Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych
 43. eBook International Marketing in Europe
 44. eBook Economics and Business Communication Challenges. International Week
 45. eBook Czy można oszukać przeznaczenie?
 46. eBook Centra usług wspólnych, czyli zmiany w zadaniach z zakresu finansów publicznych na przełomie roku
 47. eBook Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych
 48. eBook Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT
 49. eBook Zobacz, od czego zależy sposób rozliczania opłat za użytkowanie wieczyste
 50. eBook Zmiany w podatkach 2017
 51. eBook Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011
 52. eBook Zbieranie i przetwarzanie odpadów - 25 pytań z praktyki
 53. eBook Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego krok po kroku
 54. eBook Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
 55. eBook Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2.
 56. eBook Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 1.
 57. eBook Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski
 58. eBook Transakcje zagraniczne od A do Z
 59. eBook Święta w firmie
 60. eBook System Oświaty Ustawa z komentarzem do zmian
 61. eBook Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę
 62. eBook Sprawdź, jak rozliczyć ulepszenie środka trwałego
 63. eBook Skutki kadrowe reformy oświaty 20 przykładów z życia szkoły
 64. eBook Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego
 65. eBook Przygotuj się na kontrolę inspekcji pracy
 66. eBook Przedsiębiorstwo w upadłości
 67. eBook Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność
 68. eBook Podstawy analizy fundamentalnej
 69. eBook Organizacja inwentaryzacji w szkole jak uniknąć błędów
 70. eBook Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy
 71. eBook Odpady komunalne obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i firm wywozowych
 72. eBook Nil nisi veritas
 73. eBook Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych
 74. eBook Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 75. eBook Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT
 76. eBook Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej
 77. eBook Marketing wobec wyzwań XXI wieku. Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
 78. eBook Marketing terytorialny w ujeciu relacyjnym
 79. eBook Karol Adamiecki polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)
 80. eBook Jak wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku
 81. eBook Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 4
 82. eBook Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym
 83. eBook Dylematy ekonometrii 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
 84. eBook Decyzje środowiskowe aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny
 85. eBook Czas pracy praktyczne rozliczenia
 86. eBook Comparative analysis of the depednence of the capital markets and economic system of in-ternational relations
 87. eBook Centralizacja VAT - Wdrożenie, Roziczanie, Ewidencja
 88. eBook Analiza fundamentalna
 89. eBook Psychologia Zmiany - najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem
 90. eBook Liderzy. Ośmioro niekonwencjonalnych dyrektorów wielkich firm i ich recepta na sukces
 91. eBook Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu
 92. eBook Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka
 93. eBook Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów
 94. eBook Poznaj odpowiedzi na 16 ważnych pytań dotyczących JPK
 95. eBook Doskonalenie zarządzania w samorządach lokalnych
 96. eBook Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3
 97. eBook Zmiany w urlopach rodzicielskich 16 praktycznych przykładów rozliczeń
 98. eBook Jak rozliczać VAT w budownictwie 5 praktycznych wskazówek
 99. eBook Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego
 100. eBook Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne
 101. eBook Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych
 102. eBook Francja nie może już karać za przerwę w czasie jazdy na fotelu pasażera
 103. eBook Naukowe podstawy sukcesu Napoleona Hilla
 104. eBook Naturalna pewność siebie. Siła, która zmieni Twoje życie
 105. eBook Jak wystąpić o szybki zwrot VAT
 106. eBook Jak naliczyć wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego
 107. eBook Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego
 108. eBook Brexit co może przynieść dla firm transportowych i czy należy się go obawiać
 109. eBook Dyrektor ma kilka możliwości ukarania niezdyscyplinowanego nauczyciela
 110. eBook Jednostka musi posiadać dokumentację polityki rachunkowości
 111. eBook Projektowanie systemów premiowych
 112. eBook Koszty uzyskania przychodów w branży transportowej - co możesz do nich zaliczyć, a czego nie
 113. eBook Statystyka dla bystrzaków. Wydanie II
 114. eBook Prawo handlowe. Wydanie 18
 115. eBook Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie
 116. eBook Sprawdź, czy usługę transportową można objąć odwrotnym obciążeniem
 117. eBook Projektowanie efektywnych szkoleń. Learning Battle Cards
 118. eBook Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 119. eBook Sprawdź, jak poprawnie rozpoznać sprzedaż w VAT, PIT i CIT
 120. eBook Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT
 121. eBook HR Business Partner. Koncepcja i praktyka
 122. eBook Wielowymiarowe aspekty rozwoju gospodarczego. Finanse logistyka zarządzanie
 123. eBook Premie roczne, półroczne i kwartalne w podstawie wymiaru zasiłków
 124. eBook Rewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny
 125. eBook Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 126. eBook Inwentaryzacja metodą potwierdzenia salda sprawdź, kiedy ją zastosować
 127. eBook Przygotuj się na dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych. Skorzystaj z praktycznych wskazówek i komentarzy ekspertów
 128. eBook Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej
 129. eBook Zobowiązania
 130. eBook Dotacje i inne środki pomocowe dla NGO
 131. eBook Prawo gospodarcze. Kompendium
 132. eBook Podatek CIT najnowsze wyjaśnienia ekspertów
 133. eBook Prawo rzeczowe. Wydanie 11
 134. eBook Strategia Milionera. Spersonalizowana droga do sukcesu finansowego
 135. eBook Sprawdź, jak rozliczać koszty firmy prowadzonej w domu
 136. eBook Koszty należy skorygować w miesiącu wpływu dotacji
 137. eBook Ćwiczenia improwizacyjne w programach szkoleniowych
 138. eBook Recykling organiczny odpadów biodegradowalnych to się opłaca!
 139. eBook Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja
 140. eBook Mobbing w firmie
 141. eBook Na co zwrócić szczególną uwagę ustalając miejsce świadczenia usług transportowych
 142. eBook Francuska Loi Macron - jakich obowiązków musisz przestrzegać, wysyłając kierowcę do Francji
 143. eBook Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 144. eBook Insight. Droga do mentalnej dojrzałości
 145. eBook Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 146. eBook Proste, ale ważne w zarządzaniu! Jak skutecznie zarządzać ludźmi i zmianą
 147. eBook Jednolity Plik Kontrolny - 10 najważniejszych odpowiedzi na pytania
 148. eBook Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej
 149. eBook Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów
 150. eBook Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy
 151. eBook Delegowanie pracowników po zmianach
 152. eBook Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie
 153. eBook Najczęściej popełniane błędy przez zarządzających transportem jak ich skutecznie uniknąć
 154. eBook Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania inne ważne zmiany w Ordynacji Podatkowej, które weszły w życie 2016 roku
 155. eBook Zakazany dekalog. 10 grzechów głównych telemarketera
 156. eBook Współczesne problemy zarządzania dylematy i propozycje rozwiązań
 157. eBook Przestępstwo zmowy przetargowej
 158. eBook 15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedzą ludzie sukcesu?
 159. eBook VAT od samochodów - najnowsze wyjaśnienia ekspertów
 160. eBook Auto wykorzystywane w działalności
 161. eBook Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów
 162. eBook Umorzenie procesu cywilnego
 163. eBook Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo
 164. eBook Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej
 165. eBook Ceny transferowe zmiany 2017
 166. eBook 10 najważniejszych orzeczeń i interpretacji podatkowych 2016 roku dotyczących VAT
 167. eBook Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia
 168. eBook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język angielski
 169. eBook Sprawdź, jak rozliczać odszkodowania i kary umowne w VAT
 170. eBook Dokumentacja inwentaryzacyjna
 171. eBook VAT w eksporcie i imporcie 15 praktycznych wskazówek
 172. eBook Poznaj korzyści podatkowe z posiadania statusu małego podatnika
 173. eBook Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników
 174. eBook Dywidenda w księgach rachunkowych
 175. eBook Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej
 176. eBook IT w służbie magazynu
 177. eBook Europejski nakaz zapłaty to dobry sposób na odzyskanie zapłaty od kontrahentów z UE poznaj jego zalety
 178. eBook Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 3, Relacje współdziałania, koordynacja działań
 179. eBook Finansując dokształcanie, pracodawca może podpisać umowę nakładającą na pracownika dodatkowe zobowiązania
 180. eBook Najtwardsza waluta świata, czyli dlaczego warto inwestować w złoto
 181. eBook Jak bezbłędnie i szybko rozliczyć usługi własne biura podróży
 182. eBook Dowiedz się, jak możesz przyspieszyć zwrot VAT
 183. eBook Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony
 184. eBook Nawigator Modelu Biznesowego. 55 modeli, które zrewolucjonizują Twój biznes
 185. eBook Dowiedz się, jak dokonać wstępnej analizy opłacalności współpracy z placówkami detalicznymi
 186. eBook Narzędzia Google dla e-commerce
 187. eBook Kiedy podwykonawca ma prawo do stosowania obniżonej stawki VAT
 188. eBook Jak zarabiać na blogu i pozostać sobą
 189. eBook Współadministratorzy danych nowość w rozporządzeniu UE. Kto i kiedy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania
 190. eBook Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca
 191. eBook Zarządzanie zmianą. Jak radzić sobie z oporem pracowników i zadbać o ich motywację
 192. eBook Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydanie 9
 193. eBook Pracownicy mają prawo do dofinansowania wypoczynku
 194. eBook Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO
 195. eBook 15 problemów związanych z przekazywaniem jednolitego pliku kontrolnego
 196. eBook Przekroczenie trzydziestokrotności w Płatniku 10.01.001
 197. eBook Pełna MOC życia. Jeśli o czymś w życiu marzysz - sięgnij po to. Wydanie II zmienione
 198. eBook Mayday! Mam słabe wyniki sprzedaży
 199. eBook Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach
 200. eBook Korekta roczna przy sprzedaży mieszanej
 201. eBook Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym
 202. eBook Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania
 203. eBook Świadczenie urlopowe - forma dofinansowania wypoczynku pracowników
 204. eBook Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym
 205. eBook Nowy sposób wyliczania prewspółczynnika w gminach i jednostkach budżetowych
 206. eBook Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka
 207. eBook Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu
 208. eBook Zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy pracowników szkoły mogą wymagać aktualizacji przed nowym rokiem szkolnym
 209. eBook Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
 210. eBook Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży
 211. eBook VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym - nie pomyl miejsca opodatkowania przewozu
 212. eBook Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku
 213. eBook Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie
 214. eBook Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz korygować przychodów i kosztów
 215. eBook Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości
 216. eBook Sprawdź, jak wypełnić część wniosku o dofinasowanie dotyczącą wskaźników produktu i rezultatu
 217. eBook Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR
 218. eBook Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
 219. eBook Raport: Mobilność w logistyce
 220. eBook Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy
 221. eBook Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
 222. eBook Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości
 223. eBook Proces zarządzania kosztami delegacji w przedsiębiorstwie
 224. eBook Poznaj sposoby ekspertów na rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 225. eBook Polityka rachunkowości 2016 r
 226. eBook Podatnicy mogą składać wspólny wniosek o interpretację podatkową. Sprawdź, jak to zrobić
 227. eBook Odroczony podatek dochodowy
 228. eBook Obowiązek raportowania przepływów pieniężnych na podstawie FATCA
 229. eBook Korzystasz z dofinansowania - pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach
 230. eBook Kapitały własne
 231. eBook Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług
 232. eBook Jak zaprezentujesz podział wypłaconego zysku w sprawozdaniu za 2016 rok?
 233. eBook Jak stworzyć komercyjny Business Case
 234. eBook Jak bezbłędnie rozliczać transakcję trójstronną?
 235. eBook Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości
 236. eBook Gra o czas
 237. eBook FIO 2018-2023: przeszło 57 mln zł dla organizacji pozarządowych
 238. eBook Faktoring - zalety, wady, koszty
 239. eBook Emerging risks - jak nimi zarządzać
 240. eBook Konwersja w e-commerce
 241. eBook Analiza zysku przedsiębiorstwa i wskaźników rentowności
 242. eBook Analiza rachunku Cash Flow studium przypadku
 243. eBook 29 ważnych pytań o rozliczanie VAT
 244. eBook Jednolity Plik Kontrolny - nowy obowiązek w praktyce
 245. eBook Obowiązki pracodawców w 2013 r.
 246. eBook Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha
 247. eBook Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia
 248. eBook Jak obliczać wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych
 249. eBook Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
 250. eBook Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu należy się wynagrodzenie jak za urlop
 251. eBook Inwestowanie w ziemię: szanse i zagrożenia po 1 maja 2016
 252. eBook Audyt finansowy we współczesnych systemach społecznych
 253. eBook Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Kierowca
 254. eBook Zarządzanie talentami
 255. eBook ZFŚS - 11 przykładów, jak zgodnie z przepisami przyznawać świadczenia pracownikom
 256. eBook Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość
 257. eBook Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy
 258. eBook Różnice kursowe
 259. eBook Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane
 260. eBook Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie papieża Franciszka
 261. eBook Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
 262. eBook Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich
 263. eBook Brexit a przyszłość funta i londyńskiej giełdy
 264. eBook Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe
 265. eBook Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne
 266. eBook Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy
 267. eBook Jak dokumentować uprawnienia do zasiłku chorobowego i opiekuńczego wskazówki dla pracodawców
 268. eBook Stosowanie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.
 269. eBook Employer Branding
 270. eBook Umowa o pracę a umowa zlecenie, o dzieło
 271. eBook Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
 272. eBook Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej
 273. eBook Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników
 274. eBook Świadczenia wypadkowe dla zleceniobiorców
 275. eBook Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Ślusarz
 276. eBook Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi
 277. eBook Prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań
 278. eBook Prawo spadkowe
 279. eBook PIT 2012 - ulgi i odliczenia
 280. eBook Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego
 281. eBook Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej
 282. eBook Jakość i marketing usług medycznych
 283. eBook Potrącenia z zasiłków z kwotą wolną
 284. eBook Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika
 285. eBook Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek
 286. eBook Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku
 287. eBook Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych
 288. eBook Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Blacharz samochodowy. Mechanik samochodowy
 289. eBook Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2010
 290. eBook Wystawienie skierowania nie zwalnia z odpowiedzialności za brak aktualnych badań
 291. eBook Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących po zmianach
 292. eBook Podróże służbowe 2013
 293. eBook Jak choroba wpływa na czas pracy, urlopy i urlopy na żądanie
 294. eBook Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Pracownik ochrony
 295. eBook Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r.
 296. eBook Banki: czy już czas na wzrost wycen
 297. eBook Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo
 298. eBook Umowy trwające na przełomie starych i nowych zasad też limitowane, lecz inaczej
 299. eBook Pracownik zostaje wezwany do sądu lub urzędu pracodawca ma obowiązki
 300. eBook Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji
^
No-cache: 0,6199 s. (app-okazje-2_0.1)