Wszystkie ebooki o biznesie

 1. eBook Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2
 2. eBook Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach
 3. eBook Urlop wychowawczy nauczyciela może się zakończyć tylko w dwóch terminach
 4. eBook Ubezpieczenia
 5. eBook System zarządzania ruchem na drogach w Polsce
 6. eBook Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002
 7. eBook Skutki reformy oświaty w sprawach zarządczych
 8. eBook Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności
 9. eBook Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
 10. eBook Poznaj nowe zasady gospodarki odpadami medycznymi
 11. eBook Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami
 12. eBook Naturalnie o biznesie
 13. eBook Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne [PRZEDSPRZEDAŻ]
 14. eBook Klasyfikacja budżetowa po zmianach. Pytania i odpowiedzi
 15. eBook Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce
 16. eBook Jak wprowadzać zmiany w planie finansowym placówki medycznej
 17. eBook Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki
 18. eBook Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych
 19. eBook Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego
 20. eBook Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju
 21. eBook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Język niemiecki
 22. eBook Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 23. eBook Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 zagadnień i 50 przykładów z praktyki
 24. eBook 7 istotnych wskazówek zanim podejmiesz decyzję o sposobie sporządzania sprawozdania
 25. eBook 15 dokumentów związanych z dokształcaniem nauczycieli, których możesz żądać lub które musisz umieć wystawić
 26. eBook Ziglar o sprzedaży
 27. eBook System rynkowy. Wydanie 7 redakcja naukowa Marek Garbicz
 28. eBook Stawka minimalna zleceniobiorców od 2017 roku 8 przykładów, jak stosować nowe przepisy w praktyce
 29. eBook Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych
 30. eBook Reguła 10X
 31. eBook Psychologia sprzedaży telefonicznej
 32. eBook Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie
 33. eBook Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej
 34. eBook Organizacje wykładnicze
 35. eBook Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli
 36. eBook Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi
 37. eBook Mapowanie celów
 38. eBook Logistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research
 39. eBook Jak w praktyce wygląda zewnętrzne wspomaganie szkoły
 40. eBook Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli do projektów unijnych
 41. eBook Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych
 42. eBook International Marketing in Europe
 43. eBook Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
 44. eBook Economics and Business Communication Challenges. International Week
 45. eBook Czy można oszukać przeznaczenie?
 46. eBook Centra usług wspólnych, czyli zmiany w zadaniach z zakresu finansów publicznych na przełomie roku
 47. eBook Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT
 48. eBook Zobacz, od czego zależy sposób rozliczania opłat za użytkowanie wieczyste
 49. eBook Zmiany w podatkach 2017
 50. eBook Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011
 51. eBook Zmiany w akcyzie Przedsiębiorcy mają kłopoty z klasyfikacją
 52. eBook Zbieranie i przetwarzanie odpadów - 25 pytań z praktyki
 53. eBook Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego krok po kroku
 54. eBook Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
 55. eBook Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2.
 56. eBook Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 1.
 57. eBook Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski
 58. eBook Transakcje zagraniczne od A do Z
 59. eBook Święta w firmie
 60. eBook Świadczenia dla nauczycieli Sąd Najwyższy i ZUS bardziej przychylne
 61. eBook System Oświaty Ustawa z komentarzem do zmian
 62. eBook Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę
 63. eBook Sprawdź, jak rozliczyć ulepszenie środka trwałego
 64. eBook Skutki kadrowe reformy oświaty 20 przykładów z życia szkoły
 65. eBook Składka zdrowotna
 66. eBook Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego
 67. eBook Przygotuj się na kontrolę inspekcji pracy
 68. eBook Przedsiębiorstwo w upadłości
 69. eBook Prawo pracy zmiany od września 2016 Koniec syndromu pierwszej dniówki
 70. eBook Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność
 71. eBook Pomyłki sądowe w sprawach o zabójstwa. Studium karno-procesowe i kryminalistyczne
 72. eBook Podstawy analizy fundamentalnej
 73. eBook Organizacja inwentaryzacji w szkole jak uniknąć błędów
 74. eBook Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy
 75. eBook Odpady komunalne obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i firm wywozowych
 76. eBook Nowoczesne zarządzanie produkcją
 77. eBook Nil nisi veritas
 78. eBook Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych
 79. eBook Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 80. eBook Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT
 81. eBook Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej
 82. eBook Marketing wobec wyzwań XXI wieku. Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
 83. eBook Marketing terytorialny w ujeciu relacyjnym
 84. eBook Logistyka międzynarodowa
 85. eBook Karol Adamiecki polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)
 86. eBook Jak wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku
 87. eBook Handel ziemią po nowemu
 88. eBook Gminne spółki zarobią na śmieciach Nowa szansa dla samorządów
 89. eBook Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 4
 90. eBook Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym
 91. eBook Dylematy ekonometrii 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
 92. eBook Decyzje środowiskowe aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny
 93. eBook Czas pracy praktyczne rozliczenia
 94. eBook Comparative analysis of the depednence of the capital markets and economic system of in-ternational relations
 95. eBook Centralizacja VAT - Wdrożenie, Roziczanie, Ewidencja
 96. eBook Analiza fundamentalna
 97. eBook Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu
 98. eBook Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem
 99. eBook Zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy pracowników szkoły mogą wymagać aktualizacji przed nowym rokiem szkolnym
 100. eBook Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
 1. eBook Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży
 2. eBook VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym - nie pomyl miejsca opodatkowania przewozu
 3. eBook Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku
 4. eBook Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie
 5. eBook Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz korygować przychodów i kosztów
 6. eBook Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości
 7. eBook Sprawdź, jak wypełnić część wniosku o dofinasowanie dotyczącą wskaźników produktu i rezultatu
 8. eBook Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR
 9. eBook Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
 10. eBook Raport: Mobilność w logistyce
 11. eBook Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy
 12. eBook Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
 13. eBook Przygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości
 14. eBook Proces zarządzania kosztami delegacji w przedsiębiorstwie
 15. eBook Poznaj sposoby ekspertów na rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 16. eBook Polityka rachunkowości 2016 r
 17. eBook Podatnicy mogą składać wspólny wniosek o interpretację podatkową. Sprawdź, jak to zrobić
 18. eBook Odroczony podatek dochodowy
 19. eBook Obowiązek raportowania przepływów pieniężnych na podstawie FATCA
 20. eBook Korzystasz z dofinansowania - pamiętaj o właściwym opisie faktur w projektach
 21. eBook Kapitały własne
 22. eBook Kalkulacja TDABC może wspomóc ocenę rentowności usług
 23. eBook Jak zaprezentujesz podział wypłaconego zysku w sprawozdaniu za 2016 rok?
 24. eBook Jak stworzyć komercyjny Business Case
 25. eBook Jak bezbłędnie rozliczać transakcję trójstronną?
 26. eBook Inwentaryzacja: Wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości
 27. eBook Gra o czas
 28. eBook FIO 2018-2023: przeszło 57 mln zł dla organizacji pozarządowych
 29. eBook Faktoring - zalety, wady, koszty
 30. eBook Emerging risks - jak nimi zarządzać
 31. eBook Konwersja w e-commerce
 32. eBook Analiza zysku przedsiębiorstwa i wskaźników rentowności
 33. eBook Analiza rachunku Cash Flow studium przypadku
 34. eBook 29 ważnych pytań o rozliczanie VAT
 35. eBook Zmiany w cenach transferowych
 36. eBook Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach
 37. eBook Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
 38. eBook Zarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia
 39. eBook Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych
 40. eBook Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa
 41. eBook Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw
 42. eBook Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
 43. eBook Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi
 44. eBook Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązki pracodawcy
 45. eBook Wykluczenie społeczne
 46. eBook Wybrane aspekty przemian strukturalnych
 47. eBook Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy
 48. eBook Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje
 49. eBook Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95
 50. eBook Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz. SE 87
 51. eBook Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania
 52. eBook Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju. SE 93
 53. eBook Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej
 54. eBook Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE
 55. eBook Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów
 56. eBook Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 57. eBook Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna
 58. eBook Walerian Pańko: "O prawie własności i jego współczesnych funkcjach"
 59. eBook Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji
 60. eBook Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komentarz
 61. eBook Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie
 62. eBook Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.
 63. eBook Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi KSR Nr 10
 64. eBook Twórcza strategia organizacji
 65. eBook Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie
 66. eBook Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy. SE 90
 67. eBook Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. SE 89
 68. eBook The retail trade in Europe diagnosis and future prespectives
 69. eBook Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. SE 80
 70. eBook Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. SE 99
 71. eBook Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej
 72. eBook Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej
 73. eBook Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie
 74. eBook System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. SE 71
 75. eBook Systemy zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie
 76. eBook Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny
 77. eBook Systemy wspomagania organizacji SWO 2013
 78. eBook Systemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?
 79. eBook Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej
 80. eBook Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 81. eBook Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane
 82. eBook Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz korygować przychodów i rozchodów
 83. eBook Sprawdź, jak wypełnić część wniosku o dofinasowanie dotyczącą wskaźników produktu i rezultatu
 84. eBook Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. SE 69
 85. eBook Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing
 86. eBook Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe
 87. eBook Services in Europe diagnosis and development perspectives
 88. eBook Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych
 89. eBook Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie
 90. eBook Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza
 91. eBook Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych
 92. eBook Rynek usług zagospodarowujących czas wolny diagnoza i perspektywy rozwoju
 93. eBook Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych
 94. eBook Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
 95. eBook Rozliczanie VAT od zakupów firmowych wybrane problemy
 96. eBook Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy
 97. eBook Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych
 98. eBook Refakturowanie usług
 99. eBook Public Relations jako funkcja zarządzania w organizacjach
 100. eBook Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania
 1. eBook Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. SE 79
 2. eBook Przedsiębiorczość
 3. eBook Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz
 4. eBook Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym
 5. eBook Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze
 6. eBook Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków
 7. eBook Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd
 8. eBook Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami
 9. eBook Projekty lokalne i regionalne najlepsze praktyki
 10. eBook Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych
 11. eBook Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych
 12. eBook Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań
 13. eBook Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. SE 68
 14. eBook Prawo konkurencji. 25 lat
 15. eBook Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy
 16. eBook Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego
 17. eBook Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow
 18. eBook Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości
 19. eBook Polska transformacja i jej uwarunkowania
 20. eBook Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
 21. eBook Polityka rachunkowości 2016 r.
 22. eBook Polityka innowacyjna
 23. eBook Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna
 24. eBook Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązki i prawa pracodawcy
 25. eBook Perspektywa. Wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 2
 26. eBook Perspektywa. Wyzwania współczesnej bankowości i ubezpieczeń. Tom 1
 27. eBook Optymalizacja w praktyce. Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych
 28. eBook Opodatkowanie spółek
 29. eBook Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
 30. eBook Odroczony podatek dochodowy
 31. eBook Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności
 32. eBook Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych
 33. eBook Nieuchronny podbój świata po chińsku
 34. eBook Nierówność trwania życia w Polsce. Analiza statystyczno-demograficzna
 35. eBook Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu
 36. eBook Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami
 37. eBook Myślenie o polityce i prawie
 38. eBook Modelowanie preferencji a ryzyko ''12. SE 97
 39. eBook Modelowanie preferencji a ryzyko ''11. SE 96
 40. eBook Modele rozwoju usługodawców logistycznych
 41. eBook Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010
 42. eBook Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 43. eBook Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacje, uwarunkowania, efekty
 44. eBook Krzywa dochodowości a polityka pieniężna. Modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku
 45. eBook Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji
 46. eBook Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich
 47. eBook Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy
 48. eBook Konkurencja na rynku logistycznych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji
 49. eBook Komputer w firmie - od zakupu do sprzedaży
 50. eBook Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa
 51. eBook Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu
 52. eBook Kapitały własne
 53. eBook Jak zaprezentujesz podział wypłaconego zysku w sprawozdaniu za 2016 rok?
 54. eBook Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru
 55. eBook Jak rozliczyć w VAT sprzedaż środków trwałych
 56. eBook Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia
 57. eBook Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE 74
 58. eBook Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel
 59. eBook Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych
 60. eBook Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR
 61. eBook Interpretacje ogólne składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników
 62. eBook Internet Communication Management. International Week
 63. eBook Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu
 64. eBook Innowacyjność przedsiębiorstw koncepcje, uwarunkowania i pomiar
 65. eBook Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego
 66. eBook Hr Business Partner
 67. eBook Handel zagraniczny. Studia przypadków
 68. eBook Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków
 69. eBook Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych. SE 81
 70. eBook Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian
 71. eBook Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury
 72. eBook Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy
 73. eBook Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. SE 72
 74. eBook Europejski Model Społeczny
 75. eBook Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej
 76. eBook Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej
 77. eBook Dylematy współczesnego rynku pracy. SE 78
 78. eBook Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 79. eBook Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 80. eBook Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej
 81. eBook Controlling procesów w koncepcji łańcucha tworzenia wartości
 82. eBook Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych
 83. eBook Badania operacyjne. Metody i zastosowania. SE 62
 84. eBook Badania miejskie i regionalne. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach
 85. eBook Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r.
 86. eBook Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego
 87. eBook Analiza wielokryterialna. Wybrane zagadnienia
 88. eBook Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej
 89. eBook Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw
 90. eBook Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu
 91. eBook Akcyza. Przewodnik po zmianach
 92. eBook Abacus - od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości
 93. eBook 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji
 94. eBook Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia
 95. eBook Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja
 96. eBook Zarządzanie marką
 97. eBook Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich
 98. eBook Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
 99. eBook Współczesna gospodarka światowa
 100. eBook "Trzynastki" - po wyroku TK
No-cache: 0,6524 s. (app-okazje-1_9.1)