Wszystkie ebooki o biznesie

 1. eBook Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT
 2. eBook Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej
 3. eBook Zmiany w VAT 2018. Split payment - kompleksowe omówienie
 4. eBook Zmiany w dobrej reputacji - łatwiej ją teraz stracić, więc uważaj
 5. eBook Zmiany dla użytkowników wieczystych 2018
 6. eBook Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych
 7. eBook Zmiana formy działalności - co z uprawnieniami transportowymi
 8. eBook Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp. Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem
 9. eBook Zarządzanie zespołem w projekcie unijnym
 10. eBook Zarządzanie ryzykiem w transporcie - czy wiesz, jak to robić, by sprawniej prowadzić firmę
 11. eBook Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część II
 12. eBook Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków
 13. eBook Zarządzanie magazynem. Zapasy, WMS, Lean, Bezpieczeństwo
 14. eBook Wzory dokumentów podatkowych w rolnictwie
 15. eBook Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego
 16. eBook Wycena firmy. Storytelling i liczby
 17. eBook Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek
 18. eBook Wybór konsultanta SZJ
 19. eBook Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast
 20. eBook Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm
 21. eBook Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski
 22. eBook Wpływ regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski
 23. eBook Wniosek o dofinansowanie unijne w sześciu krokach
 24. eBook Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne
 25. eBook Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
 26. eBook Utrata dobrej reputacji - musisz wiedzieć, co ci grozi po zmianie przepisów
 27. eBook Ustawa o rachunkowości 2017. Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian
 28. eBook Ustawa o rachunkowości 2017. Jak bezbłędnie stosować nowe przepisy - wyjaśnienia praktyczne
 29. eBook Umowa ADR od 2017 roku - sprawdź, co się zmieniło
 30. eBook Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja, reklamacje
 31. eBook Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw
 32. eBook Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej Tom I Założenia i kontrowersje wokół procesu ratyfikacji
 33. eBook Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej TOM II - Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego - Kryzys konstytucyjny
 34. eBook The role and functions of controllers in organization management
 35. eBook Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium - kapitał społeczny - governance
 36. eBook Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola z złożonym świecie
 37. eBook TAK! 60 sekretów nauki perswazji
 38. eBook Świat przyszłości
 39. eBook Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r
 40. eBook Świadczenie urlopowe po zmianach z 2017 r. - jak je wypłacać i czym różni się od dopłaty do urlopu
 41. eBook Świadczenia pozapłacowe 2017
 42. eBook Środki trwałe - Poznaj nowe przepisy
 43. eBook Sztuka życia. 23 lekcje coachingowe
 44. eBook Szkody w mieniu firmowym - jak odpowie za nie zleceniobiorca?
 45. eBook System ocen okresowych pracowników
 46. eBook Systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000:2007
 47. eBook Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy
 48. eBook Strategia błękitnego oceanu. Początek
 49. eBook Strategia biznesowa
 50. eBook Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji
 51. eBook Sprawozdanie finansowe za 2017 rok - krok po kroku
 52. eBook Sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok
 53. eBook Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2017 rok krok po kroku
 54. eBook Sprawdź, jak na podstawie sprawozdania finansowego ocenić sytuację finansową Twojej firmy
 55. eBook Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych
 56. eBook Sojusz drogowy - jak dobrze zaplanować czas pracy kierowców w tych dziewięciu państwach
 57. eBook Słownik pojęć i terminów. Budownictwo, architektura, nieruchomości - praktyczne wyjaśnienia
 58. eBook Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje
 59. eBook Sekrety home stagingu
 60. eBook Samochód w firmie VAT, PIT/CIT, UoR. Praktyczne wskazówki
 61. eBook Ryzyko walutowe - czy wiesz, jak mądrze się przed nim zabezpieczyć
 62. eBook Ryczałt za nocleg kierowców - czy wiesz, jak się obronić przed roszczeniami
 63. eBook Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy. Poradnik coacha
 64. eBook Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci
 65. eBook Rozliczenia VAT. Wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów z komentarzem ekspertów
 66. eBook Rozliczenia urlopów 2017. Praktyczne wskazówki ekspertów
 67. eBook Rola rad nadzorczych w procesach formułowania i realizowania strategii spółek
 68. eBook RODO 2018 - jakie zmiany czekają zarządców nieruchomości
 69. eBook Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny
 70. eBook Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego
 71. eBook Regulamin pracy - jakie zapisy mogą przydać się pracodawcy - marzec 2017
 72. eBook Regionalizacja demograficzna. Wybrane metody i ich aplikacje
 73. eBook Real Madryt. Strategia sukcesu
 74. eBook Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych
 75. eBook Przyjazny PIT i PKPiR. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów rozliczania podatku
 76. eBook Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE
 77. eBook Przewodnik po metodzie QFD
 78. eBook Przewodnik dla lidera
 79. eBook Przemiana błękitnego oceanu
 80. eBook Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji
 81. eBook Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
 82. eBook Prezentacja to nie wszystko - praktyczne przykłady na ciekawe szkolenie bhp
 83. eBook Prewspółczynnik i preproporcja w instytucjach kultury 2017. Najnowsze stanowiska organów podatkowych
 84. eBook Praktyka strategii firmy
 85. eBook Praktyczne wskazówki, jak tworzyć narzędzia ewaluacyjne i prowadzić badania
 86. eBook Pozyskiwanie środków z rady rodziców na rzecz szkoły
 87. eBook Powierniczy przelew wierzytelności - alternatywny sposób na odzyskanie należności
 88. eBook Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego
 89. eBook Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach
 90. eBook Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty
 91. eBook Polityka rachunkowości w firmie 2017 z komentarzem do planu kont
 92. eBook Podatki 2017. Praktyczny komentarz do zmian
 93. eBook Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego
 94. eBook Płaca minimalna dla etatowych pracowników - na co będziesz musiał uważać od 1 stycznia 2017 r
 95. eBook Pieniądze nie śmierdzą
 96. eBook Partnerstwo dla kultury w 2017 r. Zadania lidera projektu realizowanego w partnerstwie w ośmiu krokach
 97. eBook Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
 98. eBook Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi
 99. eBook Osiągnij wewnętrzną równowagę. Wyznacz priorytety, uprość swoje życie i odnieś sukces
 100. eBook Optymalizacja kosztów w praktyce dentystycznej. Zarządzaj skutecznie swoimi finansami
 101. eBook Opinie dotyczące inwestycji w ochronie zdrowia - jak je uzyskać
 102. eBook Office Samurai: Lean w biurze
 103. eBook Od jutra nie biorę!
 104. eBook Od celu do wyniku. Siła mechanizmów katalitycznych w biznesie
 105. eBook Odliczanie VAT w 2017 roku - wyjaśnienia praktyczne
 106. eBook Oddzielanie danych rzeczywistych od prognozowanych na wykresie liniowym
 107. eBook Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego - kogo i w jakim zakresie obejmie?
 108. eBook Obowiązkowe rejestrowanie godzin pracy zleceniobiorcy - jakie są sposoby - marzec 2017
 109. eBook Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa
 110. eBook Nowy wzór świadectwa pracy z opisem - jak go wypełniać po zmianach z 1 stycznia 2017 r
 111. eBook Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie
 112. eBook Nowe stawki podatku od nieruchomości 2018
 113. eBook Nie narzekaj! Pozytywne sposoby pozbycia się negatywnej energii w pracy
 114. eBook Nie myśl, że NLP zniknie
 115. eBook Nie licz na szczęście!
 116. eBook Niepodstawienie pojazdu pod załadunek - jakie poniesiesz konsekwencje
 117. eBook Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie! Nigdy nie idź na kompromis
 118. eBook Nauka Biznesu Krok po Kroku
 119. eBook Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów
 120. eBook Najczęstsze błędy popełniane w czasie inwentaryzacji
 121. eBook Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań
 122. eBook Nadgodziny kierowców - czy możesz wypłacić ryczałt i jak oddawać wolne
 123. eBook Mourinho. Pogłębiona anatomia zwycięzcy
 124. eBook Most na rzece Why
 125. eBook Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie
 126. eBook Mobbing - kiedy pracodawca za niego odpowie i w jakim zakresie
 127. eBook Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce
 128. eBook Metody i instrumenty rozwoju lokalnego. LEADER, RLKS, innowacje społeczne
 129. eBook Mentalność założyciela jako podstawa sukcesu firmy
 130. eBook Matchmaking. Kto co dostaje i dlaczego
 131. eBook Marketing w 3 Tygodnie - 21 kluczowych zasad marketingu
 132. eBook Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie - wybrane aspekty
 133. eBook Marketing 4.0
 134. eBook Manipulacje w tachografie cyfrowym. Wykrywanie, koszty, kary
 135. eBook Manager Wydobycia Krypto Walut
 136. eBook Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie
 137. eBook Lobbing w świetle teorii wyboru publicznego
 138. eBook Liberalizacja handlu międzynarodowego a środowisko przyrodnicze. Przykład Unii Europejskiej
 139. eBook Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej
 140. eBook Kształcenie uczniów powracających z zagranicy oraz cudzoziemców
 141. eBook Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych
 142. eBook Koszty uzyskania przychodów 2017. Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów
 143. eBook Koszty transakcyjne w energetyce wodnej
 144. eBook Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
 145. eBook Kontrola ZUS w firmie transportowej - na co musisz być przygotowany
 146. eBook Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej. Wymiar krajowy i międzynarodowy
 147. eBook KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH z wzorami uchwał dotyczących zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych
 148. eBook Kodeks pracy 2017
 149. eBook Karty paliwowe to wygoda, oszczędność i bezpieczeństwo w twojej firmie
 150. eBook Karty dokonań
 151. eBook Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego
 152. eBook Jednominutowy Negocjator
 153. eBook Jednominutowy Mentor
 154. eBook Jak zapisać w świadectwie pracy "informacje rodzicielskie" - w różnych sytuacjach - marzec 2017
 155. eBook Jak prowadzić ZFŚS
 156. eBook Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek, gdy pracownik choruje na przełomie lat kalendarzowych?
 157. eBook Instrumenty finansowe w spółkach. Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań
 158. eBook Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I
 159. eBook Funkcjonowanie łańcuchów dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski. Uwarunkowania infrastrukturalne i geopolityczne
 160. eBook Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją
 161. eBook Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości
 162. eBook Finansowanie zadań oświatowych
 163. eBook Finansowanie nabycia ciężarówki - na co się zdecydować
 164. eBook Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych
 165. eBook Fakturowanie sprzedaży w 2017. Praktyczne wyjaśnienia ekspertów 55 przykładów rozwiązań
 166. eBook Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury
 167. eBook Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii
 168. eBook E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców
 169. eBook Emerytury 2017 - z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017
 170. eBook Email marketing. Komunikuj, angażuj, buduj lojalność
 171. eBook Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi
 172. eBook Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej
 173. eBook Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego
 174. eBook Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim
 175. eBook Zwycięskie strategie. Jak liderzy tworzą przyszłe sukcesy
 176. eBook Zmierzch decentralizacji?. Instytucjonalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym
 177. eBook Wszystko pod kontrolą. Gra w pracę i biznes zwany życiem
 178. eBook Rok coachingu z Peterem Druckerem. 52 lekcje skutecznego przywództwa
 179. eBook Menedżer 80/20. Pracuj mniej, osiągaj więcej
 180. eBook Historia rozwoju ekonomii. Tom 4. Od neomarksizmu do początków ekonometrii
 181. eBook [Edycja DVD] Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej
 182. eBook Dotacje dla nauki i biznesu
 183. eBook Dobra reputacja w transporcie po zmianach. O czym musisz wiedzieć, aby jej nie stracić
 184. eBook Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa
 185. eBook Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Przykład NewConnect
 186. eBook Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
 187. eBook Deliberacja. Idea - metodologia - praktyka
 188. eBook Decentralized Applications. Harnessing Bitcoin''s Blockchain Technology
 189. eBook Czy warto zawierać ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia
 190. eBook Czynniki behawioralne i fundamentalne a stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących. Polska i Brazylia
 191. eBook Corporate governance w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brothers
 192. eBook CORPORATE FINANCIAL COMMUNICATION IN POLAND
 193. eBook Content marketing. Twoja firma widoczna w internecie
 194. eBook Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
 195. eBook CASH FLOW. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych
 196. eBook Biznes w świecie mobile
 197. eBook Biznes czyli sztuka budowania relacji czyli bryki z życia
 198. eBook Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków. Wydanie II
 199. eBook Będą zmiany w zatrudnianiu kierowców z zagranicy - jakie warunki będziesz musiał spełnić
 200. eBook Bez kabli podłącz do komputera mysz, klawiaturę i telefon
 201. eBook Anatomia Pokoju
 202. eBook Akta osobowe 2017 - jak uniknąć błędów
 203. eBook Aerodynamiczne oszczędzanie w ciężarówkach - zobacz, w co warto się wyposażyć
 204. eBook Absencja chorobowa pracowników. Uwarunkowania - kształtowanie - pomiar
 205. eBook ABC - Firma na ryczałcie 2012
 206. eBook ABC small business''u 2012
 207. eBook 20 przykładów dotyczących organizacji i funkcjonowania rady pedagogicznej
 208. eBook 10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych
 209. eBook Wielki reset. Walki ze złotem i koniec systemu finansowego
 210. eBook Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2
 211. eBook Urlop wychowawczy nauczyciela może się zakończyć tylko w dwóch terminach
 212. eBook Ubezpieczenia
 213. eBook System zarządzania ruchem na drogach w Polsce
 214. eBook Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002
 215. eBook Skutki reformy oświaty w sprawach zarządczych
 216. eBook Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności
 217. eBook Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
 218. eBook Poznaj nowe zasady gospodarki odpadami medycznymi
 219. eBook Klasyfikacja budżetowa po zmianach. Pytania i odpowiedzi
 220. eBook Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce
 221. eBook Jak wprowadzać zmiany w planie finansowym placówki medycznej
 222. eBook Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych
 223. eBook Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego
 224. eBook Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju
 225. eBook Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i pism. Zobowiązania. Język niemiecki
 226. eBook Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 zagadnień i 50 przykładów z praktyki
 227. eBook 7 istotnych wskazówek zanim podejmiesz decyzję o sposobie sporządzania sprawozdania
 228. eBook 15 dokumentów związanych z dokształcaniem nauczycieli, których możesz żądać lub które musisz umieć wystawić
 229. eBook Ziglar o sprzedaży
 230. eBook Stawka minimalna zleceniobiorców od 2017 roku 8 przykładów, jak stosować nowe przepisy w praktyce
 231. eBook Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa spółek giełdowych
 232. eBook Reguła 10X
 233. eBook Psychologia sprzedaży telefonicznej
 234. eBook Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie
 235. eBook Organizacje wykładnicze
 236. eBook Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami. Wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli
 237. eBook Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi
 238. eBook Logistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research
 239. eBook Jak w praktyce wygląda zewnętrzne wspomaganie szkoły
 240. eBook Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli do projektów unijnych
 241. eBook Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych
 242. eBook International Marketing in Europe
 243. eBook Economics and Business Communication Challenges. International Week
 244. eBook Centra usług wspólnych, czyli zmiany w zadaniach z zakresu finansów publicznych na przełomie roku
 245. eBook Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT
 246. eBook Zobacz, od czego zależy sposób rozliczania opłat za użytkowanie wieczyste
 247. eBook Zmiany w podatkach 2017
 248. eBook Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011
 249. eBook Zbieranie i przetwarzanie odpadów - 25 pytań z praktyki
 250. eBook Zatwierdzenie i ogłoszenie sprawozdania finansowego krok po kroku
 251. eBook Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
 252. eBook Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2.
 253. eBook Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 1.
 254. eBook Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski
 255. eBook Transakcje zagraniczne od A do Z
 256. eBook Święta w firmie
 257. eBook System Oświaty Ustawa z komentarzem do zmian
 258. eBook Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę
 259. eBook Sprawdź, jak rozliczyć ulepszenie środka trwałego
 260. eBook Skutki kadrowe reformy oświaty 20 przykładów z życia szkoły
 261. eBook Przygotuj się na zamknięcie roku podatkowego
 262. eBook Przygotuj się na kontrolę inspekcji pracy
 263. eBook Przedsiębiorstwo w upadłości
 264. eBook Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność
 265. eBook Podstawy analizy fundamentalnej
 266. eBook Organizacja inwentaryzacji w szkole jak uniknąć błędów
 267. eBook Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy
 268. eBook Odpady komunalne obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i firm wywozowych
 269. eBook Nil nisi veritas
 270. eBook Networking akademicki jako czynnik produktywności pracowników naukowych
 271. eBook Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 272. eBook Modele techniczno-społeczne wirtualizacji udostępniania na żądanie zasobów IT
 273. eBook Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej
 274. eBook Marketing wobec wyzwań XXI wieku. Uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce
 275. eBook Marketing terytorialny w ujeciu relacyjnym
 276. eBook Karol Adamiecki polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania)
 277. eBook Jak wyliczać przychody pracownika przekraczające ustalone w 2016 r. limity w zakresie składek i podatku
 278. eBook Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 4
 279. eBook Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym
 280. eBook Dylematy ekonometrii 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa
 281. eBook Decyzje środowiskowe aby były ważne, musi je wydać odpowiedni organ administracyjny
 282. eBook Czas pracy praktyczne rozliczenia
 283. eBook Comparative analysis of the depednence of the capital markets and economic system of in-ternational relations
 284. eBook Centralizacja VAT - Wdrożenie, Roziczanie, Ewidencja
 285. eBook Analiza fundamentalna
 286. eBook Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu
 287. eBook Zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy pracowników szkoły mogą wymagać aktualizacji przed nowym rokiem szkolnym
 288. eBook Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I (red.) Ireneusz Miciuła
 289. eBook Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży
 290. eBook VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym - nie pomyl miejsca opodatkowania przewozu
 291. eBook Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - krok po kroku
 292. eBook Sprawozdanie finansowe 2016. Jak należy wycenić i zaprezentować aktywa w bilansie
 293. eBook Sprawdź, w jakich sytuacjach nie musisz korygować przychodów i kosztów
 294. eBook Sprawdź, kiedy można zastosować MSR, prowadząc księgi według ustawy o rachunkowości
 295. eBook Sprawdź, jak wypełnić część wniosku o dofinasowanie dotyczącą wskaźników produktu i rezultatu
 296. eBook Sprawdź, jak dostosować sprawozdanie do wymogów nowego KSR
 297. eBook Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF
 298. eBook Raport: Mobilność w logistyce
 299. eBook Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy
 300. eBook Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje kondycję przedsiębiorstwa
^
No-cache: 0,8276 s. (app-okazje-3_9.1)