Wszystkie ebooki o prawie

 1. eBook Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
 2. eBook Wybór prawa w międzynarodowym prawie rodzinnym
 3. eBook Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego
 4. eBook Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP - próba interpretacji
 5. eBook Służba Więzienna w Polsce. Administracja i podstawy działania
 6. eBook Prawo pracy
 7. eBook Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 3
 8. eBook Prawo nieruchomości. Wydanie 5
 9. eBook Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
 10. eBook Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 4
 11. eBook Prawne aspekty implementacji prawa UE do systemu prawnego RP
 12. eBook Postępowanie karne. Wydanie 2
 13. eBook Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
 14. eBook Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
 15. eBook Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
 16. eBook Opodatkowanie spółek osobowych
 17. eBook Odwołanie w postępowaniach przetargowych
 18. eBook Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych
 19. eBook Na drodze do wspólnoty kultury prawnej II. Auf dem Wege zur Gemeinschaft der Rechtskultur II
 20. eBook Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym
 21. eBook Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących. Geneza, instytucje, oddziaływanie
 22. eBook Kontrola PIP w 2017. Prawa i obowiązki pracodawcy
 23. eBook Kontrola korespondencji
 24. eBook Inwentaryzacja zapasów leków - poznaj najnowsze wytyczne
 25. eBook Forma testamentu w systemach common law
 26. eBook Etyka radcowska - na egzamin. Tekst ustawy, komentarz, orzecznictwo
 27. eBook Etyka adwokacka - na egzamin. Tekst ustawy, komentarz, orzecznictwo
 28. eBook Domniemanie konstytucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 29. eBook Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej
 30. eBook Prawo rzymskie w orzecznictwie Izby Lordów
 31. eBook Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach
 32. eBook Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja
 33. eBook Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
 34. eBook Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę - najważniejsze zasady
 35. eBook Prawo rodzinne i opiekuńcze
 36. eBook Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce
 37. eBook Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce
 38. eBook Prawo gospodarcze - zagadnienia wybrane
 39. eBook Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i prawo spadkowe
 40. eBook Prawo cywilne w pigułce
 41. eBook Poznaj skutki utraty statusu małego podatnika w trakcie roku
 42. eBook Ograniczenia w zbywaniu akcji placówek działających w formie spółki - poznaj nowe zasady
 43. eBook Obowiązkowa rejestracja w CRO - najważniejsze wymogi i niezbędne wzory
 44. eBook Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach
 45. eBook Nieprawidłowo zawartą umowę na czas określony warto zmienić, zanim nakaże to zrobić sąd
 46. eBook Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć
 47. eBook Kryminalistyka
 48. eBook Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta
 49. eBook Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6
 50. eBook Jak uniknąć kary podczas kontroli NFZ
 51. eBook Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe
 52. eBook Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 53. eBook BEZPIECZEŃSTWO PRACY. PRACE WYKONYWANE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH GOSPODARKI. ZBIÓR PRZEPISÓW
 54. eBook Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 55. eBook Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
 56. eBook Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych
 57. eBook Jednolity plik kontrolny. Praktyczne wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania
 58. eBook Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane organizacje
 59. eBook Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego
 60. eBook Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym
 61. eBook Ustrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo
 62. eBook Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
 63. eBook Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
 64. eBook Bójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe
 65. eBook Alimenty i ojcostwo. Komentarz
 66. eBook Zakład opieki zdrowotnej. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
 67. eBook Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego
 68. eBook Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym
 69. eBook Ustawowe określenie sankcji karnej
 70. eBook Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM I
 71. eBook Regulacja zwolnień grupowych pracowników
 72. eBook Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce
 73. eBook Prawo konkurencji. 25 lat [EBOOK]
 74. eBook Od 1 września bezpłatne leki dla seniorów
 75. eBook Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r.
 76. eBook Kodeks Pracy 2016 z komentarzem. Wydanie 2
 77. eBook Jednolity plik kontrolny
 78. eBook Z Dziejów Prawa. T. 2 (10)
 79. eBook Zasady uzupełniania dokumentacji medycznej przez osoby inne niż lekarz
 80. eBook Umowa o praktykę absolwencką - dlaczego dla kadr jest korzystniejsza od innych umów?
 81. eBook Szykuje się nowelizacja ustawy o transporcie drogowym czego powinni obawiać się przewoźnicy
 82. eBook Silesian Journal of Legal Studies. Contents Vol. 2
 83. eBook Regulamin pracy w firmie transportowej dowiedz się, jakie zapisy będą dla Ciebie korzystne
 84. eBook Projekt inwestycyjny - na jakie ograniczenia związane z ochroną środowiska musisz być przygotowany
 85. eBook Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. T. 14
 86. eBook Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie grudzień-styczeń 2016 r
 87. eBook Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie
 88. eBook Pracodawca musi wyłonić reprezentantów załogi. Jak ma to zrobić?
 89. eBook Opłata za korzystanie ze środowiska - co może urząd, gdy stwierdzi nieprawidłowości
 90. eBook Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ordynacji leków refundowanych
 91. eBook Niezdolność do pracy po wypłacie wynagrodzenia z góry jak rozliczyć nadpłatę pensji
 92. eBook Niezbędnik kadrowej: wolne na dziecko na godziny dla pracownicy karmiącej piersią - sprawdź, jak udzielać
 93. eBook Niezbędnik kadrowej: czas pracy w przypadku zatrudnienia w kilku spółkach grupy kapitałowej - na co uważać?
 94. eBook Najważniejsze zmiany w pakiecie onkologicznym i kontraktowaniu NFZ co czeka placówki
 95. eBook Najważniejsze wytyczne dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów
 96. eBook Kontrole ITD. Uprawnienia kontrolujących, prawa i obowiązki przewoźnika
 97. eBook Inspektor ochrony danych, czyli ABI po nowemu
 98. eBook Hałas - niedotrzymanie dopuszczalnych standardów może skutkować wysoką karą
 99. eBook "Ecumeny and Law" 2013, No. 1: Marriage covenant - paradigm of encounter of the "de matrimonio" thought of the East and West
 100. eBook Doradca VAT - wydanie specjalne: Niezbędnik podatnika VAT - wzory pism w postępowaniu podatkowym
 101. eBook Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej
 102. eBook Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych?
 103. eBook Co grozi za łamanie zasad informowania pacjenta
 104. eBook 4 skuteczne sposoby obrony świadczeniodawcy w czasie kontroli NFZ
 105. eBook Zwolnienie kierowcy ze świadczenia pracy - jak zrobić to zgodnie z przepisami
 106. eBook Związki partnerskie - prawa, majątek, podatki
 107. eBook Znaki towarowe, Wielkie zmiany w Polsce i w Unii
 108. eBook Zmowy przetargowe Najbardziej cierpią uczciwi przedsiębiorcy
 109. eBook Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od stycznia
 110. eBook Zmiany w umowach o pracę w 2016 roku - jak zatrudnić kierowcę
 111. eBook Zmiany w opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
 112. eBook Zmiany w kodeksie pracy Nowe zadania dla pracodawców
 113. eBook Zbyt długie umowy terminowe - pracodawca ma dwa wyjścia
 114. eBook Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - po zmianach w składkowaniu umów zlecenia
 115. eBook Zawarcie umowy przedwstępnej - jak nie popełnić błędu
 116. eBook Zawarcie umowy na okres próbny od 22 lutego 2016 r
 117. eBook Zasiłek macierzyński w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
 118. eBook Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 119. eBook Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
 120. eBook Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie
 121. eBook Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach
 122. eBook Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego
 123. eBook Współpraca partnerska organizacji pozarządowych
 124. eBook Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników - jak ją egzekwować i jak powierzyć mienie?
 125. eBook Wizerunek pracownika
 126. eBook Więcej praw dla pacjentów Zmiany przez cały 2016 rok
 127. eBook Wielkie zmiany w prawie restrukturyzacyjnym
 128. eBook Wcześniejszy powrót z L4 już bez utraty zasiłku
 129. eBook Warunki wykonywania transportu - odpowiedzialność za przewóz towarów i osób
 130. eBook Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury
 131. eBook VAT 2016 akty wykonawcze
 132. eBook Vademecum dokumentacji kadrowej 2016 - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
 133. eBook Vademecum dokumentacji kadrowej 2016 cz. II - Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia
 134. eBook Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian
 135. eBook Usługi e-administracji dla przedsiębiorców - o czym warto pamiętać
 136. eBook Urzędnik nadal bezpieczny Ustawa o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych jest martwa
 137. eBook UOKiK dostał nowe uprawnienia Przedsiębiorcom przybyło obowiązków
 138. eBook Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2016
 139. eBook Umowy terminowe - jak zawierać i wypowiadać
 140. eBook Umowa na okres próbny po 22 lutego 2016 r. - kiedy można ją zawrzeć i co w niej zapisać
 141. eBook Ulga na kasę fiskalną Restrykcyjne przepisy
 142. eBook Udziały w spółce z o.o. Umorzenie, prawo pierwszeństwa nabycia
 143. eBook The Key Issues of Polish Penal Law
 144. eBook Sprzedaż towaru za pośrednictwem firmy komisowej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
 145. eBook Sprawozdawczość mikrofirm. Co trzeba zrobić, by płacić mnie
 146. eBook Sprawdź Jak udzielać i rozliczać 2 dni na dziecko po zmianach z 2016 r
 147. eBook Sprawdź, jak planować i rozliczać pracę w systemie równoważnym - przykłady i grafiki na 2016 rok
 148. eBook Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia
 149. eBook Skutki błędów i nadużyć w fakturowaniu dla rozliczeń VAT
 150. eBook Składki od zleceń
 151. eBook Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję GITD - jak poprawnie ją złożyć
 152. eBook Sędzia wyjaśnia: Od apelacji w sprawie pracowniczej firma zapłaci mniej niż w sądzie gospodarczym
 153. eBook Sędzia wyjaśnia: Gdy pracodawca wygra sprawę, może oczekiwać zwrotu kosztów na identycznych zasadach jak pracownik
 154. eBook Sędzia wyjaśnia: Co musi wiedzieć pracodawca, gdy chce przyjąć absolwenta na praktykę
 155. eBook Sądy i KRS wchodzą w internet
 156. eBook Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom III Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym
 157. eBook Samorządy likwidują szkoły
 158. eBook Samorządowcy płacą za błędy informatyków
 159. eBook Rząd zleca, miasta dokładają Gminy walczą o pieniądze za zadania zlecone
 160. eBook Ryzyko zawodowe kierowców - jak je ograniczać
 161. eBook Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2016 z komentarzem - wybór
 162. eBook Rozliczanie zleceniobiorców w 2016 roku - 13 praktycznych przykładów
 163. eBook Rodzina 500+
 164. eBook Rodzina 500+ a ochrona danych osobowych - najważniejsze zmiany
 165. eBook Rewolucja w umowach o pracę
 166. eBook Rewolucja w prawie spadkowym
 167. eBook Restrukturyzacja Firm
 168. eBook Przygotuj się do kontroli skarbowej w firmie transportowej - unikniesz kłopotów, gdy wyjdą na jaw nieprawidłowości
 169. eBook Przygotuj się dobrze do kontroli PIP w firmie transportowej, żeby inspektorzy niczym Cię nie zaskoczyli
 170. eBook Przyczyna wypowiedzenia - jak ją zapisać, by zmniejszyć ryzyko przegranej w sądzie (przykłady)
 171. eBook Przewoź bezpiecznie towary w kontenerze, aby nie narazić się na szkody
 172. eBook Przewoźniku ściągaj należności od kontrahentów bez opóźnień
 173. eBook Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem przygotowanym przez radcę prawnego Marcina Sarnę
 174. eBook Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku. 10 zmian w przepisach - stan prawny na 1 stycznia 2016
 175. eBook Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej
 176. eBook PO Wiedza Edukacja Rozwój. Cele i działania
 177. eBook Poprawnie oceń ryzyko zawodowe kierowców i adekwatnie wdróż praktyki bhp w firmie transportowej
 178. eBook Polskie miasta: od degradacji do rewitalizacji, Zmiany ważne dla samorządów
 179. eBook Polish Commercial Law in a Nutshell
 180. eBook Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016
 181. eBook Podatki 2016/04 PIT, CIT, Ryczałt
 182. eBook PGP 2016/01 Koszty 2016 po zmianach
 183. eBook Od 1 stycznia 2016 r. surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej
 184. eBook Odbieranie odpoczynków przez kierowców - dobre praktyki i wymagane regulacje
 185. eBook Ochrona przed zwolnieniem na urlopach związanych z rodzicielstwem - po zmianach z 2 stycznia 2016 r
 186. eBook Ochrona Danych Osobowych w marketingu internetowym
 187. eBook Obowiązkowe przeniesienie pracownika do innej pracy - wzory dokumentów
 188. eBook Objęcie, umorzenie, sprzedaż udziałów i akcji - skutki dla rozliczeń VAT
 189. eBook Nowe unijne prawo celne
 190. eBook Nowe przepisy o umowach terminowych - zmiany w dokumentacji
 191. eBook Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży - od 1 kwietnia 2016 roku
 192. eBook Nowe obowiązki spółdzielni mieszkaniowych
 193. eBook Nowa PKPiR - zmiany od 8 kwietnia
 194. eBook Nadużywanie prawa do zasiłku Stare i nowe patologie
 195. eBook Małe firmy, uproszczona sprawozdawczość, Rozliczenie 2015 roku
 196. eBook Limity umów na czas określony po 22 lutego 2016 r. - na przykładach i schematach
 197. eBook Leasing ciężarówek o czym trzeba pamiętać, podpisując umowę
 198. eBook La responsabilit civile en France et en Pologne
 199. eBook Kto i kiedy powinien rozliczyć podatek u źródła
 200. eBook Kradzieże ładunków z ciężarówek - jak się przed tym bronić
 201. eBook Koszty w firmie Fiskus łagodnieje
 202. eBook Koszty uzyskania przychodów 2016.Jak prawidłowo zaliczać wydatki do kosztów podatkowych, aby nie narazić się organom podatkowym?
 203. eBook Korzystne zmiany dla rolników. Od 2016 r. ryczałt zamiast PIT (
 204. eBook Kontrole i kary ITD - jak się od nich odwołać
 205. eBook Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej
 206. eBook Kodeks pracy 2016. Ujednolicony tekst ustawy. Komentarz do zmian
 207. eBook Kodeks pracy 2015
 208. eBook Kodeks postępowania administracyjnego
 209. eBook Kodeks karny skarbowy
 210. eBook Kodeks Cywilny
 211. eBook Kobieta w ciąży prawa pracownicze
 212. eBook Kierowca w firmie - zarządzanie pracownikami i sprawy kadrowe
 213. eBook Kierowca spoza Unii Europejskiej - jakie obowiązki ma przewoźnik, zatrudniając go
 214. eBook Kary umowne w transporcie - co zrobić, żeby zapłacić jak najmniej
 215. eBook Karta Nauczyciela z komentarzem
 216. eBook Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.)
 217. eBook Jak zgłaszać i korygować w ZUS dane zleceniobiorców po zmianach od 1 stycznia 2016 r
 218. eBook Jak zawierać umowy o pracę - zmiany na 2016
 219. eBook Jak skorzystać z prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 220. eBook Jak rozliczać dostawy towarów - skutki w VAT
 221. eBook Jak rejestrować i aktualizować dane firmy po zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
 222. eBook Jak ratować firmę - nowe zasady restrukturyzacji
 223. eBook Jak przyznawać i rozliczać nagrody roczne
 224. eBook Jak przygotować się na zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r
 225. eBook Jak prawidłowo nakładać karę porządkową - krok po kroku
 226. eBook Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów
 227. eBook Jak jednocześnie spłacić wspólnika i podwyższyć kapitał spółki - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
 228. eBook Jakie urlopy przysługują pracownikom sfery budżetowej
 229. eBook Jakie prawa i obowiązki ma podatnik występujący o zwrot nadwyżki VAT
 230. eBook Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych
 231. eBook Interwencje humanitarne a suwerenność
 232. eBook Instytucje kultury w 2016 roku. 15 zmian w przepisach
 233. eBook Informator zamawiającego - nowe wskaźniki od 1 stycznia 2016
 234. eBook Informacja o warunkach zatrudnienia - z uwzględnieniem obowiązków pracodawcy po 22 lutego 2016 r
 235. eBook Hejt w sieci Kiedy portal odpowiada za komentarze internautów
 236. eBook Gminy chcą więcej za odpady Rosną koszty przedsiębiorców
 237. eBook Firma transportowa krok po kroku - zarządzanie, finanse, ubezpieczenia
 238. eBook Elektroniczne akta osobowe - można wydać uchwałę firmową w tej sprawie, ale
 239. eBook Dzięki regulaminowi świadczenia usług przewozowych unikniesz nieporozumień z kontrahentem
 240. eBook Duże zmiany w akcyzie od 2016 r
 241. eBook Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnika
 242. eBook Dowiedz się, jak są opodatkowane umowy zlecenia i umowy o dzieło - na przykładach
 243. eBook Dowiedz się, co oznacza wejście w życie pozostałych przepisów rozporządzenia nr 165/2014
 244. eBook Dotacje unijne - jak pozyskać środki dla firmy
 245. eBook Delegowany pracownik Fiskus bardziej przychylny
 246. eBook Delegacje Szybciej rozliczymy się z ZUS
 247. eBook Deficyt w kasie samorządów Inwestycje czy dyscyplina finansów
 248. eBook Czy czeka nas wybór: emerytura lub praca?
 249. eBook Czas pracy kierowców - ewidencja, rozliczenia, kontrole
 250. eBook Chwilówki: nowe zasady
 251. eBook Choroba pracownika na przełomie roku
 252. eBook Centralizacja VAT Wspólne rozliczenie gminy i jej jednostek organizacyjnych
 253. eBook Burza wokół sześciolatków, czyli cofanie reformy oświaty
 254. eBook Budżety obywatelskie
 255. eBook Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 3, Prawa i wolności a działania państwa
 256. eBook Bezpieczeństwo powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa
 257. eBook Apteki reklamują się w sieci
 258. eBook 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok. Urlopy związane z rodzicielstwem, dni opieki nad dzieckiem, umowy terminowe, e-zwolnienia lekarskie
 259. eBook Ochrona danych osobowych - wydanie listopad 2014 r.
 260. eBook Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee
 261. eBook Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. The Corporate Income Tax Act
 262. eBook Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej
 263. eBook Nieważność postępowania sądowoadministracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej
 264. eBook Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP
 265. eBook Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów
 266. eBook POzamiatane. Jak Platforma Obywatelska porwała Polskę
 267. eBook Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych
 268. eBook Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015
 269. eBook PKPiR w praktyce
 270. eBook Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy pzp
 271. eBook 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF
 272. eBook Akta karne dla aplikantów
 273. eBook Zapisanie miejsca pracy a delegacja
 274. eBook Regulamin wynagradzania
 275. eBook Regulamin premiowania
 276. eBook Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w szkole najnowsze zmiany prawne
 277. eBook Informacja o warunkach zatrudnienia
 278. eBook Uproszczone sprawozdanie - będą nowe przepisy
 279. eBook Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015
 280. eBook Skutki nieużywania środków trwałych w NGO
 281. eBook Składki 2015. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS
 282. eBook Rezerwy w księgach organizacji pozarządowej
 283. eBook Potrącenia 2015. Wynagrodzenia, zasiłki, umowy cywilnoprawne
 284. eBook Ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach służby zdrowia
 285. eBook Najczęstsze błędy w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. - sprawdź, jak ich uniknąć
 286. eBook Leasing finansowy i operacyjny - porównanie regulacji UoR i MSR/MSSF
 287. eBook Księgowanie zaliczki przekazanej pracownikowi jednostki budżetowej w walucie obcej
 288. eBook Kontrola krzyżowa u podatnika VAT
 289. eBook Konsolidacja bez tajemnic - sprawozdania finansowe
 290. eBook Jednostki publiczne jako podatnicy podatku od nieruchomości
 291. eBook Jak od 1 stycznia 2015 r. tworzyć procedury radiologiczne. Wymagania systemu zarządzania jakością
 292. eBook Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r
 293. eBook Informator płacowy. Wskaźniki i stawki aktualne od 1 marca 2015 r
 294. eBook Ewidencja zwrotów z tytułu rozliczenia za energię z ubiegłego roku
 295. eBook Ewidencja odsetek z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek na ZUS
 296. eBook Dowiedz się, jak poprawnie rozliczać różnice inwentaryzacyjne
 297. eBook Dotacje na szkoły niepubliczne
 298. eBook Błędy w fakturach a odliczanie VAT
 299. eBook 8 zasad, o których trzeba pamiętać, sporządzając arkusze spisowe
 300. eBook 10 trendów w zarządzaniu placówką medyczną. Dobre praktyki na 2015 rok
^
Cache: 0,022 s. (app-okazje-1_9.1)