Wszystkie książki o biznesie i ekonomii

 1. Książka Grid
 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych
 3. Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy
 4. Zmiany strategiczne na europejskim rynku bankowym
 5. Zastosowanie nowych technologii w publikowaniu sprawozdań finansowych dla inwestorów giełdowych
 6. Zarządzanie wiedzą w zakładach ubezpieczeń w zakresie kreowania relacji z klientem
 7. Zarządzanie projektami dla początkujących
 8. Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych
 9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018
 10. Zachowania niepoprawne
 11. Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych
 12. Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego
 13. Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego
 14. Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego
 15. Wpływ kooperacji na skuteczność biznesplanów tworzonych przez przedsiębiorstwa
 16. Wojna o pieniądz 4
 17. Wirtualna praca w łańcuchu dostaw
 18. Wellbeing w organizacji Co? Jak? Dlaczego?
 19. VAT w budżetówce
 20. VAT 2018. Komentarz dla praktyków
 21. Vademecum Zarządcy Nieruchomości
 22. UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI MENTORINGU W ORGANIZACJI
 23. Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe
 24. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz
 25. Usługi bankowe podstawowe zagadnienia
 26. Urobieni. Reportaże o pracy
 27. Tożsamość zawodowa pracowników branży badań klinicznych w Polsce
 28. Tożsamość zawodowa księgowych. Wymiar historyczny, organizacyjny, menedżerski, etyczny i psychologiczny
 29. The process of SME growth
 30. The Choice of the Bargaining Agenda in Imperfectly Competitive Markets
 31. Team Tools. Leading high-performance teams with tools of different types of intelligence
 32. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
 33. Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 34. System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015
 35. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR
 36. Sprawozdawczość budżetowa w praktyce Objaśnienia, wzory, przykłady
 37. Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi
 38. Split Payment w sektorze budżetowym
 39. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
 40. Smart logistics
 41. Skazani na zyski
 42. Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce.
 43. Samorządowe centra usług wspólnych. Założenia i praktyka
 44. Ryzyko rynku akcji
 45. Ryzyko kursowe
 46. Ryzyko akcji notowanych na GPW
 47. Rynki finansowe, inwestycje i finanse
 48. Rozszyfrować rynek.
 49. Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia
 50. Rekrutacja i selekcja personelu
 51. Reklama
 52. Receptury w R - podręcznik dla ekonomistów
 53. Realny kapitalizm
 54. Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
 55. Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe
 56. Rachunkowość finansowa od podstaw
 57. Rachunkowość 5/2018
 58. Przewodnik po Kapitale Karola Marksa. Część II
 59. Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku
 60. Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo
 61. Przedawnienie w prawie podatkowym
 62. Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych
 63. Prawo finansów samorządowych
 64. Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
 65. Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług
 66. Praca Jak napisać skuteczne CV?
 67. Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze -...
 68. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
 69. Polska Raport o konkurencyjności 2018
 70. Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji.
 71. Polityka gospodarcza w Unii Europejskiej
 72. Podstawy finansów publicznych
 73. Podatki ujednolicone przepisy lipiec 2018
 74. Podatki 2018
 75. Pociągnij osła za ogon Coaching Prowokatywny 1 Podstawy
 76. Planowanie i rozliczanie czasu pracy przez managerów
 77. Personal Branding for Leaders
 78. Partnerstwo publiczno - prywatne w ujęciu heterodoksyjnym
 79. Państwowe fundusze majątkowe
 80. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31
 81. Organizacja kredytowa
 82. Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian
 83. Opodatkowanie rolnictwa w Polsce. Weryfikacja założeń. Perspektywa zmian
 84. Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego
 85. Ochrona interesów konsumenta na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce na tle Unii Europejskiej
 86. Ocena ryzyka wdrażania innowacji
 87. Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa
 88. Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwijać konflikty podszyte emocjami?
 89. Negocjacje
 90. Negocjacje jako sposób zawarcia umowy
 91. Monitor Podatkowy 7/2018
 92. Monitor podatkowy 6/2018
 93. Model kompetencji współczesnego lobbysty
 94. Międzynarodowy outsourcing usług IT. Pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług
 95. Metodyki zarządzania projektami stosowane przez project managerów u operatorów systemu dystrybucyjne
 96. MERITUM Human Resources
 97. Mama wraca do pracy
 98. Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
 99. Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw
 100. Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. podejście symboliczne i substancjalne
 101. Kremlowska szkoła negocjacji jak osiągnąć sukces w biznesie kontrolując każdy etap rokowań
 102. Konsultant zarządzania jakością
 103. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach
 104. Kompetencje menedżera
 105. Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 106. Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej
 107. Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego
 108. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów (JPK_EWP) - wskazówki dla podatników
 109. Jawność i przejrzystość finansów publicznych
 110. Jak zostać mistrzem marketingu
 111. Jak zdobyć klienta
 112. Jak zarobić duże pieniądze w swojej firmie czyli o świętych zasadach ludzi biznesu
 113. Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami
 114. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich
 115. Jak wygrać z parabankiem
 116. Jak stworzyć swój pierwszy biznes?
 117. Inwestowanie na rynku akcji
 118. Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe
 119. Instytucje rynku pracy w krajach OECD
 120. Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
 121. Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych
 122. Infrastruktura techniczna w szpitalu. Wspomaganie procesów eksploatacji
 123. Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym
 124. Ile jest nauki w nauce?
 125. HR Business Partner
 126. Gospodarka i polityka regionalna - nowe tendencje
 127. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
 128. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa.
 129. Good People
 130. Gemba Kaizen
 131. Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw (wyd. II)
 132. Formy i techniki księgowania samouczek
 133. Fiskus nie zawsze ma rację. Praktyczne vademecum podatnika
 134. Finansowy Ninja
 135. Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego
 136. Finanse przedsiębiorstwa
 137. Finanse przedsiębiorstwa 2
 138. Finanse do góry nogami - mamy na stanie, wyślemy natychmiast
 139. Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia
 140. Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach
 141. Ewolucja łańcuchów dostaw
 142. Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego
 143. Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej
 144. Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania
 145. E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny
 146. Ekonomia w przykładach
 147. Ekonomia globalna Wybrane zagadnienia
 148. Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte
 149. Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy
 150. Dylemat przełomowej innowacji
 151. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) -...
 152. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych + płyta CD
 153. Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych
 154. Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych
 155. Controlling należności w przedsiębiorstwie
 156. Career Paths-Accounting Students Book Digibook
 157. Być jak SEAL
 158. Be More Pirate
 159. Bezpardonowy innowator
 160. Bariery zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych w Polsce
 161. Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje
 162. Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 163. Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
 164. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z programem sas - mamy na stanie, wyślemy natychmiast
 165. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
 166. Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
 167. Zjawisko fluktuacji sprzedawców w świetle badań empirycznych
 168. Zestawienie miesięcznej sprzedaży z kasy fiskalnej z uwzględnieniem zwrotów i pomyłek
 169. Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarzadzania
 170. Zarządzanie marketingiem
 171. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej
 172. Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu
 173. Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin
 174. Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych
 175. Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 176. Wybrane koncepcje zarządzania w podmiotach leczniczych
 177. Wybrane aspekty zarządzania a jakość życia
 178. Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego
 179. Wolność wyboru
 180. Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych
 181. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz
 182. Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji
 183. Tu się pracuje!
 184. Tradycje przedsiębiorczości w polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji
 185. Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
 186. Świat 3.0. jak wygrywać w erze globalizacji
 187. Symulacyjne modele mikroekonometryczne
 188. Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie - koncepcja teoretyczna i jej implikacje praktyczne
 189. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego
 190. Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
 191. Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży
 192. Rynek opcji
 193. Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko
 194. Rozwój potencjału społecznego organizacji, wyzwania w xxi wieku
 195. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz -...
 196. RODO 2018 w firmie i księgowości
 197. Reprodukcja mieszkaniowego majątku trwałego w procesach społeczno-gospodarczych
 198. Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem
 199. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa finansowego
 200. Rachunkowość finansowa. Teoria, przykłady, zadania
 201. Rachunkowość budżetowa. Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku
 202. Rachunkowość 9/2015
 203. Rachunkowość 4/2015
 204. Rachunkowość 4/2014
 205. Rachunkowość 3/2016
 206. Rachunkowość 2/2015
 207. Rachunkowość 12/2014
 208. Rachunkowość 1/2015
 209. Rachunkowość 11/2015
 210. Rachunkowość 10/2015
 211. Rachunkowość 07/2016
 212. Przewozy na potrzeby własne
 213. Przedsiębiorczość: technologia i ludzie
 214. Promocja polski narzędzie wspierania konkurencyjności?
 215. Prognozowanie i symulacje gospodarcze. ćwiczenia
 216. Problemy zarządzania vol. 9, nr 4 (34) t.2
 217. Problemy zarządzania vol. 11 nr 1 (41) t.2
 218. Problemy zarządzania 4/2006 (14)
 219. Problemy zarządzania 3/2007 (17)
 220. Problemy zarządzania 2/2006 (12)
 221. Problemy restrukturyzacji gospodarki polski
 222. Problematyka akcjonariatu pracowniczego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
 223. Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody
 224. Praca współczesnych menedżerów
 225. Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki
 226. Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w polsce - ujęcie dynamiczne
 227. Podstawy zarządzania
 228. Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw
 229. Podatki dochodowe i vat. zmiany w 2013 r.
 230. Podatek od towarów i usług vat
 231. Partnerstwo publiczno-prywatne. Aspekty bilansowo-podatkowe
 232. Pakiet klasycy hbr
 233. Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi
 234. Ordynacja podatkowa. stan obecny i kierunki zmian
 235. Ordynacja podatkowa. rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych
 236. Ochrona zdrowia i gospodarka. mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne
 237. Obsługa magazynów, część 2. Kwalifikacja AU.22
 238. Obowiązki gmin związane z wdrożeniem predefiniowanego vat od 1 stycznia 2016 r.
 239. Nowe procesy w gospodarce światowej
 240. Nie hańbi
 241. Nature human population and output produced.
 242. Młodzi przedsiębiorcy
 243. Mikrofirmy siłą napędową gospodarki mazowsza
 244. Mikoekonomia w zarysie.
 245. Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finansowych polityki spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020
 246. Maszynka do zarabiania pieniędzy
 247. Marketing usług logistycznych
 248. Logistyka operacyjna
 249. Logistyka akcji ratowniczych
 250. Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w polsce
 251. Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych
 252. Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej
 253. Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania
 254. Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na mazowszu
 255. Kapitał ludzki w polityce regionalnej
 256. Kalendarz sprawozdań budżetowych 2018
 257. Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku
 258. Jak przewodzą najlepsi liderzy
 259. Jak osiągnąć sukces w interesach
 260. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
 261. Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy
 262. Innowacje - ocena w ujęciu mikro, mezo i makro
 263. Innowacje w zarządzaniu miastami w polsce
 264. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej
 265. Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality if Life
 266. Informatyka w społeczeństwie informacyjnym
 267. Informatyka 2 przyszłości
 268. Haccp w piekarni. teoria i praktyka
 269. Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim Wybrane zagadnienia
 270. Gospodarka w okresie przemian
 271. Gospodarka na rozdrożu xxi wiek
 272. Finanse publiczne komentarz do ustawy
 273. Ewidencja zwrotów
 274. Ewidencja oczywistych pomyłek
 275. E-marketing
 276. Electronic freight exchanges in poland
 277. Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego. prawno-ekonomiczne podstawy projektowania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie...
 278. Efektywność procedur upadłościowych
 279. Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w unii europejskiej
 280. Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji
 281. Determinanty aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce
 282. Controling dla menadżerów
 283. Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation
 284. Cel II
 285. Atrakcyjność inwestowania w regionach słabo rozwiniętych
 286. eBook Prognozowanie upadłości spółek giełdowych
 287. eBook Jak odnieść pierwszy sukces w biznesie?
 288. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego
 289. Wiedza i Praktyka Zamknięcie roku 2017 Obowiązki podatkowe i rachunkowe
 290. Wiedza i Praktyka Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
 291. Wiedza i Praktyka Wynagrodzenie minimalne 2018 Umowa o pracę Minimalna stawka godzinowa dla zleceń
 292. Wiedza i Praktyka Środki trwałe 2018
 293. Wiedza i Praktyka Praktyczne wskazówki zarządzania płynnością finansową
 294. Wiedza i Praktyka Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za
 295. Wiedza i Praktyka Plan finansowy 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 296. Wiedza i Praktyka Planowanie prognozowanie i postępowanie na wypadek ryzyka Praktyczne wskazówki
 297. Wiedza i Praktyka Ochrona środowiska w firmie
 298. Wiedza i Praktyka Klasyfikacja budżetowa 2018
 299. Wiedza i Praktyka Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018
 300. Zarządzanie zasobami ludzkimi
^
No-cache: 0,6922 s. (app-okazje-1_0.1)