Wszystkie książki o naukach społecznych

 1. Książka Truth
 2. Książka Dług
 3. Życie w krzemowej klatce
 4. Żuławy i Powiśle
 5. Żebra czy zebra
 6. Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych
 7. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na Warmii i Mazurach w latach 1949-1990
 8. Zucherek z.4 Wycieczki nd wodę. Scenariusze..
 9. Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973
 10. Zmieniając świat
 11. Zestaw. Kategoryzacje
 12. Zestaw dydaktyczny. Dużo, mało
 13. Zestaw diagnostyczno-terapeutyczny. Część 2
 14. Zestaw. Czytanie symultaniczne. Wyrażenia dźwięk.3
 15. Zerwana genealogia
 16. Zderadykalizować radykała
 17. Za naszą i waszą Solidarność
 18. Za naszą i waszą Solidarność Tom 2
 19. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie
 20. Zaprzepaszczona rewolucja
 21. W świecie protestu
 22. W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej
 23. Wzrokocentryzm wizualność wizualizacja we współczesnej kulturze
 24. Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach Natura 2000
 25. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa Polska dziś i jutro
 26. Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej.
 27. Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego
 28. Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego
 29. Wygraj z dysortografią
 30. Wychowanie a manipulacja
 31. Wychowanie a manipulacja
 32. Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych Część 1
 33. Wybór studiów Rola preferencji kosztów i korzyści
 34. Współpraca z otoczeniem w misjach i strategiach szkół wyższych
 35. Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzi
 36. Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych
 37. Współczesne oblicza władzy politycznej Wybrane zagadnienia
 38. Współczesne media - media multimodalne Tom 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów
 39. Współczesne media media multimodalne Tom 2 Multimodalność mediów elektronicznych
 40. Wprowadzenie do socjologii religii
 41. Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
 42. Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa
 43. Wieloaspektowość logopedii cz II Opcje teoriopoznawcze i metodyczne
 44. Wielka susza w krainie łez. Bajka edukacyjna...
 45. Wiedza o społeczeństwie Matura 2019 Testy i arkusze Zakres rozszerzony
 46. Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej
 47. Wartości i antywartości w tygodnikach opinii
 48. Wakacyjna szkoła przetrwania dla mam
 49. Uważne uczenie się
 50. Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjliza. ...
 51. USA i Niemcy. Między liberalizmem a autorytaryzmem
 52. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 53. Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami
 54. Uczę się czytać, pisać i liczyć Część 4 Karty pracy
 55. Uczę się czytać, pisać i liczyć Część 3 Karty pracy
 56. Uczę się czytać pisać i liczyć Część 2 Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 57. Uczę się czytać pisać i liczyć Część 1
 58. Ty Twoje dziecko i szkoła
 59. Tu Radio Solidarność
 60. Tricksteriada
 61. Trampolina Karty obserwacji dziecka Pięciolatek
 62. Trampolina. Karty obserwacji dziecka 3-latek PWN
 63. Trampolina. Karta obserwacji dziecka 4-latek PWN
 64. Tożsamość kulturowa a migracje
 65. Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim
 66. Tomcio rozwiązuje problemy - trudne emocje
 67. The Souls of China
 68. The Communication Book
 69. The Cold War
 70. The Cold War
 71. Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku
 72. Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty i nauczyciela
 73. Terapia funkcji wzrokowych cz.4
 74. Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji
 75. Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku
 76. Świadome rodzicielstwo
 77. Świadome ciało. Cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym
 78. Sztuka podróżowania, czyli turysta w świecie kultury
 79. Sztuka oceniania Motywowanie uczniów do rozwoju
 80. Szkoła w amazońskiej puszczy
 81. System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości
 82. System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku
 83. Suwerenność
 84. Sukces i szczęście
 85. Subkultury młodzieżowe
 86. Studia Socjologiczno-Polityczne 1/08/2018
 87. Street Children
 88. Strażnicy Rzeczypospolitej
 89. Stowarzyszanie się wykluczonych
 90. Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej
 91. Stańmy się sobą
 92. Sprawa obsadzenia metropolii wrocławskiej eskapady władz PRL
 93. Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1
 94. Społeczeństwo staropolskie
 95. Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne Tom 2
 96. Sowiety na ławie oskarżonych
 97. Socjologia przestrzeni
 98. Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 6
 99. Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 5
 100. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw
 101. Social Psychology
 102. Social Aspects of Changes in the Polish Army after 1989
 103. Słyszę, mówię i czytam cz. I - W-F, WI-FI
 104. Słownik pedagogiczny
 105. Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii
 106. Siła we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 107. Sieci społeczne i technologiczne
 108. Semiotyczne wymiary codzienności
 109. Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 110. Samogłoski- Zeszyt ćwiczeń 2
 111. Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku
 112. Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji
 113. Różnorodni przez sztukę
 114. Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?
 115. Rozwijamy mowę i myślenie - Owoce.
 116. Rozwijamy mowę i myślenie - Jedzenie.
 117. Rozważania seminaryjne i wykłady na temat
 118. Rozprzestrzenialne media
 119. Rosyjska ruletka
 120. Rosja dla Rosjan
 121. Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie
 122. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej
 123. Rocznik strategiczny 2017/18
 124. Rewolucja kulturalna
 125. Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych
 126. Reinventing Capitalism in the Age of Big Data
 127. Recepcja mediów Tom 4
 128. Rebusomania
 129. Pułapka nadopiekuńczości
 130. Pucio na wakacjach Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków
 131. Psychologia penitencjarna
 132. Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka
 133. Przewrót
 134. Przestrogi i nauki dla dzieci Instrukcje rodzicielskie XVIII w
 135. Przestępstwo i kara w myśli politycznej,prawnej i ekonomicznej
 136. Przełom dwoistości w pedagogice polskiej
 137. Przekroczyć nowoczesność
 138. Przedstaw emocje
 139. Przedsiębiorczość - biznes - edukacja
 140. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmiotetniej szkoły podstawowej + płyta CD
 141. Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 142. Probacja. Teoria i metodyka
 143. Probacja. Teoria i metodyka
 144. Prawa człowieka
 145. Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981
 146. Prasa w warsztacie badawczym historyka
 147. Praktyczny poradnik terapii wad wymowy
 148. Praca konsumentów
 149. Powszechna historia miasta
 150. Porozumienie ponad pokoleniami Rodzinny uniwersytet trzeciego wieku
 151. Polska polityka bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego w okresie Związku Bałtyckiego oraz w latach 90 XX wieku. Próba porównania
 152. Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948
 153. Polityka publiczna Teoria Jakość Dobre praktyki
 154. Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 155. Politycy dyplomaci i żołnierze
 156. Pod każdym względem szlachetne ci daję wychowanie
 157. Podstawy gerontologii społecznej
 158. Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego
 159. Podróż przez pory roku z kartami pracy, Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością
 160. Płeć zmiany
 161. Planowanie przestrzenne gmin wiejskich
 162. Piotruś sylabowy - Opozycja dźwięczności II WE
 163. Piosenki z charakterem.
 164. Piłsudski, Dmowski i niepodległość
 165. Pikselki Ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne
 166. Piękne dawne zabawy dziecięce
 167. Pieniądze w służbie dyplomacji
 168. Pewny Start Poznać i zrozumieć uczucia Tablice do komunikacji Poradnik metodyczny
 169. Pewny Start Poznać i zrozumieć uczucia Specjalne potrzeby edukacyjne Pakiet
 170. Pewny start Poznać i zrozumieć uczucia Potyczki ze Zgrywusem Gra karciana
 171. Pewny Start Poznać i zrozumieć uczucia Nasz wewnętrzny świat / Świat uczuć Ani i Kuby / Za co kochają nas zwierzęta
 172. Pewny start Poznać i zrozumieć uczucia Co by było, gdyby... Historyjki obrazkowe
 173. Pewny start Dzisiaj w szkole Zeszyt plastyczno-grafomotoryczny Karty zadaniowe
 174. Pewny start Dzisiaj w szkole Układam, opowiadam Historyjki obrazkowe
 175. Pewny Start Dzisiaj w szkole Tablice do komunikacji Poradnik metodyczny
 176. Pewny Start Dzisiaj w szkole Specjalne potrzeby edukacyjne Pakiet
 177. Pewny Start Dzisiaj w szkole Poznajemy siebie / Wiemy więcej / Wiemy więcej
 178. Perswazja językowa w różnych dyskursach. Tom 1
 179. Perspektywy dla sprawy polskiej w opini Zygmunta Wielopolskiego
 180. Pedagogika porównawcza
 181. Pedagogia harcerskiego wychowania
 182. PATRZ i PISZ - ćwiczenia w pisaniu liter
 183. PATRZ i PISZ - cyfry i figury
 184. Partycypacja kobiet w wybranych organizacjach przestępczych
 185. Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich
 186. Państwo solidarne
 187. Państwo
 188. Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa
 189. O względności czasu w modelach rozwoju dziecka...
 190. O kulturze i rewolucji
 191. O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980 1981. Studium z filozofii społecznej
 192. Ortograffiti SP U-Ó Poziom 2 OPERON
 193. Ortograffiti SP U-Ó Poziom 1 OPERON
 194. Ortograffiti SP RZ-Ż Poziom 2 OPERON
 195. Ortograffiti SP RZ-Ż Poziom 1 OPERON
 196. Ortograffiti SP CH-H Poziom 2 OPERON
 197. Ortograffiti SP CH-H Poziom 1 OPERON
 198. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 199. Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975-1980
 200. Ojcowskie synom przestrogi Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.)
 201. Od reformy do reformy?
 202. Od Hookera do Benthama
 203. Odzyskanie Niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej
 204. Odpowiedzialność wspólnotowość współpraca w szkole
 205. Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
 206. Ochrona danych osobowych w oświacie
 207. Obudowa metodyczna programu
 208. Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce
 209. Normy komunikacji
 210. Nie tylko Fiat
 211. Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening
 212. Neuroplastyczność
 213. Neurologopedia. Zestaw diagnostyczno-terapeutyczny
 214. Neurologopedia. Neurobiologiczne podstawy...
 215. Na tropach głoski SZ
 216. Na tropach głoski R
 217. Na początku wieku
 218. Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa
 219. Nauka o informacji w okresie zmian
 220. Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja...
 221. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian
 222. Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją
 223. Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2018
 224. Muzyka w szkole podstawowej. autorski program nauczania
 225. Multimodalność komunikacji
 226. Mównica logopedyczna Paczka czy packa
 227. Mój złośnik, czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością
 228. Motywuj do komunikacji!
 229. Montessori dla każdego
 230. Moje pierwsze zdania 1 Zestaw tablic
 231. Modele sprawiedliwości tranzycyjnej
 232. Modele aktywności politycznej Polek od XIX do XXI wieku
 233. Mocarstwa wobec Iraku
 234. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni
 235. Miłość w epoce Ja! Studium socjopedagogiczne
 236. Milenialsi zarządzają
 237. Migraciones y diasporas en la America Latina contemporanea
 238. Między władzą spojrzenia a praktyką.
 239. Między pokojem a wojną. szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945
 240. Między Bogiem a człowiekiem
 241. Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI - poszukiwanie równowagi
 242. Międzykulturowa edukacja olimpijska
 243. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 244. Metoda wizualizacji kierowanej muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym
 245. Memosfera
 246. Media i nowoczesność
 247. Mądrość dziecka
 248. Materiały edukacyjne... - Jedzenie
 249. Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ubieranie się
 250. Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach
 251. Mało lat mam a piszę sam Część 1
 252. Małe struktury społeczne
 253. Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej
 254. Ludzie koncernu Medical trial
 255. Losy wariata i głupka w państwie i społeczeństwie
 256. Logoświnki 2 - logopedyczna gra karciana
 257. Logosmyk. Opowiastki logopedyczne z ćwiczeniami
 258. Logopedyczny Piotruś. Część VII - głoska C
 259. Liberum Veto
 260. Lenin Dyktator
 261. Lekcje o życiu. Człowiek sukcesu radzi i podpowiada
 262. Language coaching
 263. Kwestionariusz obrazkowy
 264. Kwartalnik Pedagogiczny 2018/1
 265. Kultury narodowe u korzeni
 266. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich
 267. Kto Ty jesteś? CD
 268. Kształtowanie się pielęgniarstwa społecznego jako działu medycyny społecznej na przykładzie województwa
 269. Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych
 270. Kryzys tożsamości politycznej
 271. Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia
 272. Krótka historia wolności
 273. Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej
 274. Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej
 275. Kontrpubliczności ludowe i feministyczne
 276. Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki
 277. Konstytucje państw współczesnych Studium prawno-historyczne
 278. Konstruowanie jaźni i społeczeństwa
 279. Koncepcje europejskiej wspólnoty obronnej we włoskiej myśli politycznej lat 50. I 60. XX wieku
 280. Komunikowanie i obywatelskość
 281. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna
 282. Kody i strategie w komunikacji
 283. Klinika dziennikarstwa - Diagnoza
 284. Klient wewnętrzny a organizacyjne zachowania obywatelskie
 285. Kierunek zachód
 286. Kierunek: przyszłość
 287. Każdego dnia mówię więcej Zima
 288. Każdego dnia mówię więcej Wiosna
 289. Każdego dnia mówię więcej Lato
 290. Każdego dnia mówię więcej Jesień
 291. Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo
 292. Kataklizmy w mediach
 293. Kaligrafia dwuznaków i połączeń polskich liter
 294. Kalendarz szkolny
 295. Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019
 296. Język Literatura Dydaktyka Tom 1
 297. Język dydaktyka komunikacja
 298. Języki IV RP. Podziały społeczno-polityczne w dyskursie polityki
 299. Jesteśmy elitą - nie tłumem, w sercach nosimy dumę... czyli o środkach perswazyjnych na flagach ki
 300. Jeden obraz - wiele słów
^
No-cache: 0,6478 s. (app-okazje-1_9.1)