Wszystkie podręczniki do szkoły zawodowej

 1. Żywienie i usługi gastronomiczne, cz.VII. Organizacja produkcji gastronomicznej
 2. Zrozumieć świat 3. Język polski, podręcznik
 3. Zbiór zadań przyg. do egz. potwierdzającego TG.12.
 4. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie Technik weterynarii Kwalifikacja R.11
 5. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie Technik weterynarii Kwalifikacja R.10
 6. Zbiór zadań praktycznych z kwalifikacji AU.35 (A.35) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 7. Wybrane prace ślusarsko-kowalskie
 8. Utrzymanie dróg
 9. Tworzenie planu medialnego A.27.3
 10. Testy przyg. do egz. zawodowego technik handlowiec
 11. Technik budownictwa, B.30. Zestaw
 12. Techniki szycia odzieży
 13. Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2
 14. Statystyka. Materiały edukacyjne w.2017 EKONOMIK
 15. Sprzedaż towarów EKONOMIK
 16. Rusztowania w budownictwie
 17. Prowadzenie działalności gospodarczej (BHP, KPS, PDG, OMZ)
 18. Program ochrony roślin sadowniczych 2018
 19. Prawo w turystyce i hotelarstwie
 20. Pracownia sprzedaży
 21. Poradnik narzędziowca
 22. Podstawy transportu
 23. Podstawy gastronomii i technologii żywności, część 2
 24. Organizowanie sprzedaży EKONOMIK
 25. Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU.22, część 1
 26. Nowoczesne zabiegi fryzierskie
 27. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja EE.02, część 2
 28. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Klasyfikacja EE.02, część 1
 29. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja EE.05, część 2
 30. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Kwalifikacja EE.08
 31. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Kwalifikacja EE.08, część 2
 32. Modelowanie form odzieży damskiej
 33. Materiałoznawstwo odzieżowe
 34. Malarz-tapeciarz
 35. Logistyka dystrybucji
 36. Kwalifikacje E.14 i EE.09. Podstawy programowania w języku JavaScript
 37. Kwalifikacja EE.08. część 2 Systemy operacyjne
 38. Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 39. Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
 40. Kwalifikacja A.36/AU.36 Odpowiedzi EKONOMIK
 41. Kwalifikacja A.36/AU.36 Egzamin w.2018 EKONOMIK
 42. Kwalifikacja A.35/AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Repetytorium
 43. Kwalifikacja A.35/AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Odpowiedzi
 44. Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
 45. Kwalifikacja A.26/AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
 46. Indeks prakt. nauki zawodu w szkołach rolniczych
 47. Fryzjer z językiem angielskim, A.19. Zestaw
 48. Elektryczne zespoły trakcyjne
 49. Ekonomia w zarysie. Podręcznik
 50. Egzamin zawodowy Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Kwalifikacja M.18 Repetytorium i testy
 51. Maszyny i urządzenia górnicze część 1 podręcznik dla zawodu technik górnictwa podziemnego
 52. Zrozumieć świat 2. Język polski. Podręcznik
 53. Język polski 2 ZSZ. Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Linia NW
 54. Wykonywanie robót malarskich Kwal. B.6.1 WSIP
 55. Urządzanie i pielęgn. terenów ziel. 3 HORTPRESS
 56. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych E.18.1 Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik
 57. Rośliny ozdobne w architekturze krajob.4 HORTPRESS
 58. Rośliny ozdobne w architekturze krajob.1 HORTPRESS
 59. Przyg. oferty produktów i usług rekl. Kwal.A.26.1
 60. Prowadzenie działalności gospod. w branży budowl.
 61. Pracownia transportu. Technik logistyk. Kwal.A.31
 62. Pracownia techniki biurowej Kwalifikacja A.35
 63. Pracownia stylizacji fryzur Kwalifikacja A.23
 64. Pracownia obsługi klientów. Kwalifikacja T.15
 65. Pracownia hotelarska. Dział. recepcji. Kwal.T.11
 66. Pracownia gospodarki materiałowej Kwalifikacja A.30
 67. Podejmowanie i prowadzenie dział. gosp.podr w.2016
 68. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych E.18.2 Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik Część 2
 69. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych E.18.2 Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik Część 1
 70. Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik monter mechatronik E.3.2
 71. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik monter mechatronik E.3.3
 72. Mechanik Samochodowy PG Organizacja i prowadzenie
 73. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik monter-elektronik E.6.2.
 74. BHP w branży samochodowej Efekty kształcenia wspólne dla branży
 75. BHP w branży gastronomicznej WSiP
 76. BHP w branży budowlanej WSIP
 77. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej Podręcznik do kształcenia zawodowego
 78. Mechanik Samochodowy PG Naprawa elektrycznych ...
 79. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 80. Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Z.13
 81. Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami A.28 i A.29
 82. Zb. zadań przyg. do egz. potw. kwalif. T.10
 83. Zb. zadań i pytań z Olimpiady Wiedzy... w.2014
 84. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych cz.II
 85. Rolnictwo cz. VI Produkcja roślinna HORTPRESS
 86. Planowanie i ocena sposobu żywienia Ćwiczenia Część 2
 87. Planowanie i ocena sposobu żywienia Ćwiczenia Część 1
 88. Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych M.42
 89. Elektronika Od praktyki do teorii
 90. BHP w branży hotelarskiej Podręcznik
 91. Prawo administracyjne ćwiczenia Kwalifikacja A.68.1
 92. Egzamin zawodowy Technik usług kosmetycznych Kwalifikacja A.61 Repetytorium i testy
 93. Egzamin zawodowy Technik ekonomista Technik rachunkowości Kwalifikacja A.36 Repetytorium i testy
 94. Egzamin zawodowy Technik ekonomista Kwalifikacja A.35 Repetytorium i testy
 95. Egzamin zawodowy Fryzjer Technik usług fryzjerskich Kwalifikacja A.19 Repetytorium i testy
 96. Produkcja roślinna Środowisko i podstawy agrotechniki Rolnictwo cz.5 Podręcznik do nauki zawodu Technik rolnik
 97. Produkcja roślinna Środowisko i podstawy agrotechniki Rolnictwo cz.4 Podręcznik do nauki zawodu Technik rolnik
 98. Pracownia sprzedaży Kwalifikacja A.18 podręcznik
 99. Pracownia rachunkowości firmy handlowej Kwalifikacja A.22 podręcznik
 100. Pracownia obsługi klientów Kwalifikacja T.15 podręcznik
 101. Pracownia kosmetyczna twarzy Kwalifikacja A.61 podręcznik
 102. Obsługa turystyczna Organizacja imprez i usług turystycznych Podręcznik cz. 3
 103. Hotelarstwo Podstawy działalności przedsiębiorstwa Podręcznik cz. 5
 104. Hotelarstwo Marketing usług hotelarskich cz.6
 105. Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Kwalifikacja M.18.1
 106. Żyw. i u. g. cz.I Tech. gast. Kw.T.6 Sporz. potra
 107. Żywienie i usługi gastr. cz.II Tech. gast. z tow.
 108. Rachunkowość Handlowa część II w.2015 PADUREK
 109. Matematyka ZSZ kl 1-3 podr NPP w.2015 Cewe PODKOWA
 110. Egz. potw. kwal. zawod. A.18 Rozw. zad. EKONOMIK
 111. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 112. Odkrywamy na nowo. Język polski. Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Zasadnicza szkoła zawodowa
 113. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk. Kwalifikacja E.24.1. Szkoła ponadgimnazjalna
 114. Wykonywanie połączeń materiałów Podręcznik do nauki zawodów
 115. Matematyka 1 Podręcznik wieloletni
 116. Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp, podręcznik
 117. Nadzorowanie przebiegu produkcji. Podręcznik do nauki zawodu technik mechanik. Kwalifikacja M.44.2. Szkoła ponadgimnazjalna
 118. Usługi gastronomiczne Podręcznik Technik żywienia i usług gastronomicznych
 119. Konserwacja instalacji elektrycznych Podręcznik do nauki zawodu
 120. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych cz.I
 121. Rachunkowość Finansowa Część III
 122. Rachunkowość Finansowa Część II
 123. Przeszłość to dziś CD kl. I cz.I Średniowiecze...
 124. Organizacja i monitorowanie procesów transp
 125. Egz. potw. kwal. zawod. A.18 Przykł. zad
 126. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 127. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy. Podręcznik
 128. Obsługa turystyczna. Podstawy turystyki. Podręcznik część 4
 129. Podstawa finansów publicznych podręcznik
 130. Kadry i płace. Podręcznik
 131. Egzamin zawodowy. Technik handlowiec. Kwalifikacja A.22. Testy i zadania praktyczne
 132. Egzamin zawodowy. Kelner. Kwalifikacja T.9. Repetytorium i testy
 133. Działalność usługowa we fryzjerstwie. Fryzjer. Kwalifikacja A.19. Fryzjerstwo tom. 3 podręcznik
 134. Zasady żywienia. Technik żywienia i usług gastronomicznych kwalifikacja T.15.1. Podręcznik. Część 2
 135. Zasady żywienia. Podręcznik. Część 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15.1
 136. Turystyka. Tom 5. Organizacja imprez i usług turystycznych. Podręcznik. Część 1
 137. Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Kwalifikacja E.12 Technik informatyk
 138. Organizowanie usług kelnerskich kelner kwalifikacja t.10. Ćwiczenia
 139. Organizacja imprez i usług turystycznych.Tom 5. Część 3. Turystyka. Podręcznik
 140. Egzamin zawodowy technik informatyk, technik teleinformatyk. Kwalifikacja e.13. Repetytorium i testy
 141. Egzamin zawodowy technik informatyk. Kwalifikacja e.14. Repetytorium i testy
 142. Poradnik mechatronika
 143. Edukacja otwarta na języki
 144. Podstawy lakiernictwa samochodowego
 145. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik usług fryzjerskich A.23
 146. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik rachunkowości A.65
 147. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik pojazdów samochodowych M.42
 148. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik mechanik M.44
 149. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik logistyk A.32
 150. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik logistyk A.31
 151. Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik logistyk A.30
 152. Sztuka pozłotnictwa i inne techniki zdobienia
 153. Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywa
 154. Wykonywanie tynków Podręcznik do nauki zawodów Murarz tynkarz Technik budownictwa Kwalifikacja B.18.3
 155. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych Podręcznik do nauki zawodów Murarz tynkarz Technik budownictwa Kwalifikacja B.18.2
 156. Stylizacja fryzur Technik usług fryzjerskich Kwalifikacja A.23.2 podręcznik
 157. Procesy technologiczne w gastronomi Technik żywienia i usług gastronomicznych Kucharz Kwalifikacja T.6 ćwiczenia cz.2 / REA
 158. Postępowanie administracyjne podręcznik
 159. Postępowanie administracyjne ćwiczenia
 160. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce Turystyka tom II Technik obsługi turystycznej Kwalifikacja T.13 i T.14 podręcznik / REA
 161. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.35
 162. Organizacja pracy w hotelarstwie Hotelarstwo tom II Technik ohotelarstwa Kwalifikacja T.11 podręcznik cz.1 / REA
 163. Obsługa informatyczna w hotelarstwie Ćwiczenia do nauki zawodu Technik hotelarstwa / REA
 164. Marketing usług turystycznych Turystyka tom III Technik obsługi turystycznej Kwalifikacja T.14 podręcznik / REA
 165. Kuchar Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.6. cz.2
 166. Egzamin zawodowy Technik żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacja T.15 Testy i zadania praktyczne
 167. Egzamin zawodowy Technik obsługi turystycznej Kwalifikacja T.14 Testy i zadania praktyczne
 168. Dłonie stopy ciało Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca Podręcznik cz.2 Technik usług kosmetycznych
 169. Powtórka przed maturą. Matematyka
 170. Matematyka. Repetytorium maturzysty
 171. Repetytorium maturzysty. Język niemiecki
 172. Repetytorium maturzysty. Geografia
 173. Język angielski. Repetytorium maturzysty
 174. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
 175. Testy kwalifikacja A.30 Org. i monit. przepływu
 176. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Gastronomia Podręcznik do zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.
 177. Matematyka Zadania powtórkowe przed maturą Zakres rozszerzony
 178. Matematyka Kompendium maturalne Zakres rozszerzony
 179. Przewóz ładunków
 180. Spawanie w osłonie gazów metodą TIG
 181. Branża rolnictwo i ogrodnictwo. Podstawy architektury krajobrazu. Podręcznik. Nauczanie zawodowe. Część 2 - szkoła ponadgimnazjalna
 182. Religia. Zespół Szkół Zawodowych klasa 3. Podręcznik. Mocni miłością (2014)
 183. Branża ekonomia i rachunkowość. Pracownia rachunkowości. Dokumenty Kwalifikacja A.36. Nauczanie zawodowe. Podręcznik. Część 1 - szkoła ponadgimnazjalna
 184. Branża turystyka i hotelarstwo. Obsługa konsumenta. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.12. Zeszyt ćwiczeń. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 185. Branża turystyka i hotelarstwo. Podstawy turystyki. Turystyka tom I. Technik obsługi turystycznej podręcznik. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 186. Branża fryzjerstwo i kosmetyka. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Dłonie stopy ciało. Część 1. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 187. Zarządzanie działalnością handlową. Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec
 188. Przedsiębiorca w handlu. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży. Tom 4 podręcznik
 189. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Murarz tynkarz. Kwalifikacja B.18 Testy i zadania praktyczne
 190. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Betoniarz zbrojarz. Kwalifikacja B.16 Testy i zadania praktyczne
 191. Branża ekonomia i rachunkowość. Przedsiębiorca w handlu. Prowadzenie sprzedaży. Tom 4. Podręcznik. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 192. Stylizacja. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie. Tom 1
 193. Branża turystyka i hotelarstwo. Działalność recepcji - podręcznik. Nauczanie zawodowe. Część 3 - szkoła ponadgimnazjalna
 194. Branża fryzjerstwo i kosmetyka. Fryzjerstwo. Tom 2. Techniki fryzjerskie. Kwalifikacja A.19. Podręcznik. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 195. Branża fryzjerstwo i kosmetyka. Fryzjerstwo. Tom 1. Podstawy fryzjerstwa. Kwalifikacja A.19. Podręcznik. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 196. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.12. Obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 197. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Gastronomia. Tom 1
 198. Spawanie Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego
 199. Biologia Matura 2015 Zbiór zadań wraz z odpowiedziami tom 2
 200. Branża gastronomia. Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Technik hotelarstwa Kwalifikacja T.12. REA. Nauczanie zawodowe. Podręcznik - szkoła ponadgimnazjalna
 201. Branża gastronomia. Obsługa kelnerska. Kelner Kwalifikacja T.9. Podręcznik. Część 2. Nauczanie zawodowe - szkoła ponadgimnazjalna
 202. Medycyna estetyczna i kosmetologia
 203. Technologie Produkcji Cukierniczej. Wyroby Cukiernicze. Część 2. Podręcznik Do Nauki Zawodu Cukiernik
 204. Organizacja i Techniki Sprzedaży. Prowadzenie Sprzedaży. Tom II. Podręcznik do Nauki Zawodu Technik Handlowiec
 205. Obsługa Klientów. Podręcznik do Nauki Technik Handlowiec/Sprzedawca
 206. Marketing Usług Hotelarskich. Hotelarstwo. Część 1. Podręcznik Do Nauki Zawodu Technik Hotelarstwa
 207. Egzamin Zawodowy. Technik Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja A.62. Testy i Zadania Praktyczne
 208. Egzamin Zawodowy. Technik Pojazdów Samochodowych. Mechanik Pojazdów Samochodowych. Testy i Zadania Praktyczne
 209. Egzamin Zawodowy. Technik Informatyk. Projektowanie Lokalnych Sieci Komputerowych i Administrowanie Sieciami. Testy i Zadania Praktyczne
 210. Egzamin Zawodowy. Technik Hotelarstwa. Testy i Zadania Praktyczne
 211. Egzamin Zawodowy. Technik Handlowiec. Sprzedawca. Technik Księgarstwa. Testy i Zadania Praktyczne
 212. Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. Kelner, kwalifikacja T.9
 213. Obsługiwanie gości. Kelner kwalifikacja. Zeszyt ćwiczeń. Część 2
 214. Obsługa kelnerska. Podręcznik. Część 1
 215. Matura od 2015. Język polski. Zadania maturalne wokół tekstów kultury
 216. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy. Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.61
 217. Podstawy fryzjerstwa. Podręcznik
 218. Matura 2015 Arkusze maturalne Matematyka Matura Poziom podstawowy
 219. Obsuga ruchu turystycznego. Podręcznik. Część 3 REA-WSiP
 220. Kadry i pace PADUREK
 221. Język angielski zawodowy. Prowadzenie sprzeday w praktyce. Tom 5
 222. Wstęp do kosmetyki Technik usług kosmetycznych Podręcznik
 223. Sprzedaż imprez i usług turystycznych Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej cz.2
 224. Projektowanie fryzur Podręcznik do nauki zawodu Technik usług fryzjerskich
 225. Odzysk i recykling materiałów polimerowych
 226. Wiedza o społeczeństwie diagramy
 227. Organizowanie sprzedaży część 1. Towar jako przedmiot handlu 2
 228. Mit Beruf auf Deutsch Podręcznik Profil turystyczno-gastronomiczny. Szkoły ponadgimnazjalne
 229. Język angielski zawodowy w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Szkoły ponadgimnazjalne
 230. Higiena podręcznik. Zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna
 231. Deutsch für Profis. Branża mechaniczna
 232. 111 zadań z chemii ogólnej i nieorganicznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku. Materiały pomocnicze do nauki chemii
 233. 105 zadań z reakcji redoks i elektrochemii z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... Materiały pomocnicze do nauki chemii
 234. Towar jako przedmiot handlu Prowadzenie sprzedaży Podręcznik Tom 1
 235. Zasady Rachunkowości Finansowej
 236. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 1 Podręcznik
 237. Rozliczenia podatkowe ćw.2
 238. Rachunkowość Finansowa Część I w.2013
 239. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu WSiP
 240. Przedsiębiorstwo gastronomiczne
 241. Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
 242. Mit Beruf auf Deutsch Język niemiecki zawodowy Podręcznik z ćwiczeniami
 243. Język angielski zawodowy w br. samochodowej NPP
 244. Informacja turystyczna Bazy danych i materiały promocyjne Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej część 2
 245. Geografia turystyczna Część 1 Podręcznik
 246. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków
 247. Usługi gastronomiczne Podręcznik do nauki zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych
 248. Sprzedaż towarów Obsługa klienta Podręcznik do nauki zawodu Technik handlowiec, Sprzedawca, Technik księgarstwa cz.1
 249. Język angielski zawodowy w budownictwie Ćwiczenia
 250. Informacja turystyczna Geografia turystyczna Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi hotelarskiej cz.1
 251. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.6. "Sporządzanie potraw i napojów"
 252. Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.15. "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych"
 253. Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu Podręcznik do nauki zawodu Technik usług kosmetycznych
 254. Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu Podręcznik do nauki zawodu Technik usług kosmetycznych
 255. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp Podręcznik do nauki zawodu Technik usług kosmetycznych
 256. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych Podręcznik dla zawodu Kucharz małej gastronomii / REA
 257. Wykonywanie mieszanek betonowych Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa Betoniarz-zbrojarz
 258. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk
 259. Usługi żywieniowe w hotelarstwie Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa
 260. Tworzenie stron internetowych Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk cz.1
 261. Technologia gastronomiczna Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów Podręcznik do nauki zawodu...
 262. Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania Podręcznik do nauki zawodu Fryzjer, Technik usług fryzjerskich
 263. Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów Podręcznik do nauki zawodu Fryzjer Technik usług kosmetycznych
 264. Sporządzanie napojów i potraw Towaroznawstwo i przechowywanie żywności Podręcznik do nauki zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz
 265. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk cz.2
 266. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk Technik teleinformatyk
 267. Podstawy żywienia człowieka Podręcznik do nauki zawodów Kucharz, Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Kelner cz.1 / REA
 268. Podstawy turystyki Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej / REA
 269. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Podręcznik do nauki zawodu Technik administracji
 270. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Podręcznik do nauki zawodu Technik usług kosmetycznych
 271. Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista
 272. Organizacja produkcji gastronomicznej Podręcznik do nauki zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych
 273. Organizacja pracy w hotelarstwie Podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa cz.1 / REA
 274. Organizacja i technologia robót wykończeniowych Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa
 275. Organizacja i technologia robót stanu surowego Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa
 276. Organizacja i techniki sprzedaży Prowadzenie sprzedaży Podręcznik Tom 2
 277. Obsługa ruchu turystycznego Podręcznik do nauki zawodu Technik obsługi turystycznej cz.2 / REA
 278. Obsługa klientów Prowadzenie sprzedaży Tom 3
 279. Naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.2
 280. Naprawa komputera osobistego Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk
 281. Montaż zbrojenia w deskowaniach Podręcznik do nauki zawodu Technik budownictwa Betoniarz-zbrojarz
 282. Matematyka ZSZ kl.2 zbiór zadań
 283. Matematyka ZSZ kl.1-2 Zbiór zadań cz.2
 284. Maszyny i urządzenia górnicze Podręcznik dla zawodu Technik górnictwa podziemnego cz.1 / REA
 285. Marketing w działalności gospodarczej Podręcznik do nauki zawodu Technik handlowiec
 286. Kardy i płace Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista
 287. Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej Ćwiczenia
 288. Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej Ćwiczenia
 289. Inwentaryzacja Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista, Technik rachunkowości
 290. Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista cz.1
 291. Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy funkcjonowanie przedsiębiorstw Podręcznik do nauki zawodu Technik ekonomista cz.2
 292. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Podręcznik cz.2 Technik pojazdów samochodowych
 293. Dokumentacja ekonomiczno-finansowa Podręcznik do nauki zawodu Technik handlowiec
 294. Diagnostyka pojazdów samochodowych Podręcznik do nauki zawodu Technik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych
 295. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podręcznik do nauki zawodu Efekty kształcenia dla wszystkich zawodów
 296. Betonowanie i pielęgnacja betonu Podręcznik do nauki Technik budownictwa Betoniarz-zbrojarz
 297. Bazy danych i systemy baz danych Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk
 298. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Podręcznik do nauki zawodu Technik informatyk Technik teleinformatyk
 299. Sporządzanie i Ekspedycja Potraw i Napojów. Część 1. Technologia Gastronomiczna
 300. Techniki fryzjerskie Zmiany koloru włosów Podręcznik do nauki zawodu
^
No-cache: 0,7436 s. (app-okazje-3_0.1)